top of page
monster_højformat.jpg
Kæmpe oplæsningsbog til alle klasser
Tilmelding stadig muligt
Men I skal selv afhente materialer

MONSTRE PÅ SPIL

I kristendom, myter og folketro

Drabelige drager, modbydelige marer og tumpede trolde. Folketroen og religionerne er fulde af monstre. Men hvorfor er det egentlig sådan? Hvad kendetegner et monster? Og kan monstrene overhovedet overvindes?

Eleverne skal i dette projekt stifte bekendtskab med monstre fra Bibelen, den nordiske mytologi og fra den danske folketro, ligesom de også får et indblik i, at mennesker på tværs af religion og kultur altid har skabt fortællinger om monstre, for at kunne forstå den verden, som de selv er en del af.

 

Til projektet har forfatter Morten Dürr sammen med illustrator Julie Østergaard lavet en fortælling om monstre og mennesker og om frygt og håb. Fortællingen ledsages af et lydspor, komponeret af Mathias Madsen Munch. Lydsporet er en musikfortælling til bogen og er indspillet af et klassisk symfoniorkester.

 

Gennem den æstetiske treklang: fortælling, illustration og musik møder eleverne sammen med de to børn Felix og Anna forskellige monstre, som de efterfølgende skal arbejde videre med.

 

Der arbejdes danskfagligt og kristendomsfagligt med de forskellige monstre i historien, får eleverne også mulighed for selv at komme med deres bud på, hvad de selv er bange for, altså hvordan deres eget monster ser ud, og hvordan man kan overvinde det.

 

I kirkebesøget vil eleverne kunne høre nærmere om kirken og kristendommens monstre. Hvem er de, og tror man på dem i dag? Hele projektet afsluttes med, at eleverne fremlægger deres egne monstre for hinanden.

Alle klasser modtager den kæmpestore oplæsningsbog Felix og Monstrene

INDSKOLING

1.-3. klasse

Kristendomskundskab, dansk  og musik (med mulighed for inddragelse af billedkunst

10 lektioner + kirkebesøg

Tilmelding: KK44.dk inden 1. september

Musik og fortælling spiller sammen. Se hvordan i denne video.

Obs - det er kun foreløbige indspilninger lavet på keyboard. De endelig indspilninger er med rigtigt symfoniorkester! 

Der er virkelig noget at hente også for musikfaget i dette forløb!!

bottom of page