top of page
klippemoskeen.jpg
Singh og Goldschmidt.jpg

Koncert med Singh og Goldschmidt

Kan det hellige måles?

En undersøgelse af Jerusalems helligsteder
- og vores egne

Jerusalem har altid været en by i kamp. Man kæmper af mange grunde. Blandt andet fordi man ikke kan blive enige om, hvad der er helligt – og hvem det hellige tilhører.

 

Men:

  • Hvad betyder det egentligt, at noget er helligt?

  • Har alle mennesker noget, de betragter som helligt?

  • Hvordan forholder man sig til det, der er helligt for andre, men ikke for en selv?

 

De hellige steder i Jerusalem præsenteres gennem elevartikler og små videoer. Klassen besøger deres lokale kirke, hvor de med “Hellighedsmålere” vurderer forskellige steder og genstande, fx prædikestolen, orglet og alteret.

 

Afslutningsvis skal eleverne lave deres egne små film eller PowerPoints om et sted eller en genstand, der er særlig betydningsfuld - eller endda hellig - for dem.

 

Projektet lægger op til et samarbejde med musikfaget. Her er spørgsmålet: Hvordan kan musik samle mennesker på tværs af religion og kultur?

 

Konkret arbejdes der med et musikstykke - I Mellemøsten stiger solen op -som mikser jødisk, arabisk og dansk musiktradition.

 

Tilmeldte klasser inviteres til koncert med Singh og Goldschmidt - de to fremragende og festlige musikere, der har lavet musikken til projektet.

 

Koncerten afholdes i Silkeborg Kirke den 16. september kl. 9.00 eller 11.00.

Lyt til "I Mellemøsten stiger solen op"

Lukket for tilmelding

MELLEMTRIN

5. - 6. klasse

kristendomskundskab og musik

6-8 lektioner + koncert

koncert 16/9-2022

tilmelding på kk44.dk inden 15/8

bottom of page