KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg  tlf 31 51 08 27

Besøg Noa & Darwin på Aqua Sø- og Naturcenter!

Darwin på Noas ark

 Naturvidenskab & kristendom mødes i dette

forløb - ikke som modstandere, men i levende

samtale og med et fælles fokus på det ansvar,

som vi mennesker har for naturen.

Naturvejlederen fra AQUA (Darwin) øser ud af

sin viden om, hvorfor dyrene ser ud, som de gør,

og om hvordan de har udviklet sig. Og KK44

rundviseren (Noa) supplerer med fortællinger og

spørgsmål om menneskenes ansvar for naturen.

Noa kan fortælle om bøvlet ved at have en

træædende gnaver om bord på en båd bygget

af træ, mens Darwin ved, hvorfor bæverne udviklede

gule tænder og flad hale.

Sammen diskuterer de blandt andet, hvorfor

myggen overhovedet er til, om der findes gode

dyr og onde dyr og om, hvorfor den nuttede

vaskebjørn er fredløs i Danmark. Selvom Noa og

Darwin har for vane at mundhugges og smådrille

hinanden, så er de enige om en ting: Vi skal

passe godt på dyrene og naturen - det er vores

ansvar.

AQUA-parken med de spændende dyr er en

herlig ramme for samtalen om dette vigtige

tema.

Efter rundvisningen i parken samles klassen

indendørs, hvor vi laver dyrepar i modellervoks,

der til sidst sættes på Noas ark og fotograferes. I

får dyrene med hjem.

I modtager et materiale med ideer til, hvordan

besøget kan følges op hjemme i klassen – både i

natur/teknologi og kristendomskundskab.

Besøget i AQUA-parken er gratis og tager 2 timer.

Vi kan kun modtage én klasse ad gangen.

 1. - 3. klasse

natur/teknik og kristendomskundskab

2 lektioner pr. fag + 2 timer til besøg

besøg på AQUA i uge 8 og 9 i 2020

Tilmelding på KK44.dk inden 1. september