top of page
Storm og stille.png
Storm og stille2.png

Et lydbillede kombinerer fortælling, musik og reallyde i et samlet lydværk

Tilmelding stadig muligt
Men I skal selv afhente materialer

Storm og stille

Om livet som en sejlads

Livet er som en sejlads. Havet skifter mellem stille og storm, og det kan være svært at navi­gere sikkert i havn. Ved at arbejde med denne velkendte symbolik sigter forløbet mod at fremme elevernes forståelse af, at modgang og forandring er et fælles livsvilkår, som vi kan øve os i at acceptere og håndtere.

  

I det indledende kirkebesøg bliver eleverne via et lydbillede (produceret af teatergruppen Carte Blanche) taget med på en dramatisk sejltur. Præsten fortæller om traditionen med kirkeskibe og om kirkens funktion som et sted, hvor nogle mennesker finder ro og “helle” i en travl og måske stormfuld hverdag.

  

Hjemme i klassen arbejdes der videre med lydfiler og enkle dramaøvelser for at gøre forståelsen af livssejladsen mere konkret og nærværende.

 

Tematikken om livet som en sejlads understøttes og nuanceres desuden af en række fotos og kunstbilleder. Billedarbejdet tager afsæt i Martin Bigums udtryksfulde maleri “Havblik”, og inddrager derefter andre sejladsbilleder, som eleverne bruger som inspiration til at digte en fortælling om en livssejllads.   

  

Forløbet afsluttes med at eleverne laver deres eget “live-lydbillede” om storm og stilhed.

MELLEMTRIN

5. - 6. klasse

kristendomskundskab

4-5 lektioner + kirkebesøg

tilmelding på kk44.dk inden 1/9

bottom of page