top of page
offer-krediteres h-Koop-Delaney.png

"Scapegoat" Grafisk arbejde af H Koop-Delaney

Tilmelding stadig muligt
 

OFFER

I det endelige opgør med Voldemort ofrer Harry Potter frivilligt sit liv, fordi det er den eneste måde at udslette ondskaben på. I denne passage bliver Joanne Rawlings inspiration fra kristendommen meget tydelig. Men ofringer findes ikke kun i kristendom og i fantasy. Det er derimod et menneskeligt grundvilkår, at vi nogle gange må ofre noget - og i yderste konsekvens os selv - for at nå vores mål. Det blev tydeligt under krigen i Ukraine, hvor unge ukrainske landarbejdere rejste fra Danmark til Ukraine for at kæmpe mod den russiske invasion.

 

Gennem tekst, musik og kunst belyses emnet og der lægges op til analyse og debat.

Eleverne bliver bl.a. præsenteret for en håndfuld kunstværker og fotos. Hver elev skal vælge et af billederne til nærmere analyse. Der lægges op til kropslig/dramatisk fortolkning af billedet.

 

I et set-up inspireret af Sara & Monopolet skal eleverne diskutere nogle fiktive, men realistiske dilemmaer, der handler om at ofre noget eller nogen.

 

Målet er, at eleverne i mødet med de forskellige værker og aktiviteter tilegner sig en mere kvalificeret og nuanceret forståelse af, hvad et offer kan være i forskellige sammenhænge. I særlig grad skal eleverne blive klogere på, hvordan kristendommens grundtanke om, at Gud/Jesus ofrede sig for at frelse mennesket, kan forstås i en nutidig kontekst.

UDSKOLING

8. - 10. klasse

kristendomskundskab

4-6 lektioner

tilmelding på kk44.dk inden 1/9

bottom of page