top of page
Manchetbillede til Er du rigtig klog.png

Billedet er lavet af Dall-E2

“The development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. […] It would take off on its own, and re-design itself at an ever-increasing rate. Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn’t compete, and would be superseded.”

                                        Stephen Hawking

“No one has a clue how to build a conscious machine, at all.”

                                    Stuart Russell

Er du rigtig klog?

En etisk undersøgelse af kunstig intelligens

Robotteknologi og kunstig intelligens udvikler sig lynhurtigt! Teknologierne er dybt fascinerende og giver mennesket en række nye muligheder. Samtidig rejser de også en række etiske og livsfilosofiske spørgsmål:

 

  • Hvordan ændrer menneskelivet sig, når teknologien overtager flere og flere menneskelige opgaver?

  • Bliver robotter og kunstig intelligens snart så avancerede, at grænserne mellem menneske og maskine udviskes? 

  • Hvad er det særligt menneskelige? Vores hjerne? Vores sjæl eller bevidsthed? Vores evne til at føle og elske?

  • Er der opgaver som vi ikke skal overlade til kunstig intelligens at løse?   

 

Disse og en række andre spørgsmål undersøges i Er du rigtig klog!?

 

Eleverne præsenteres for eksempler på, hvor langt udviklingen af kunstig intelligens reelt er i dag.

 

Undervejs skal eleverne udforske potentialet i kunstplatformen Dall-E og chatte med den sprogkyndige kunstige intelligens GPT

 

Derudover præsenteres eleverne for en række konkrete cases, som de skal undersøge fordele og ulemper ved. Flertallet af forskere og eksperter er enige om, at faren ved kunstig intelligens ikke ligger i at ”maskinerne overtager Verdensherredømmet”, men snarere, hvordan kunstig intelligens vil påvirke vores selvopfattelser og vores opfattelse af andre.. Dermed er projektet solidt forankret i den etiske og livsfilosofiske del af kristendomsfaget, men også bibelske fortællinger inddrages undervejs.

 

For at sikre en høj teknologisk og filosofisk faglighed er projektet udviklet med støtte og inspiration fra Research Unit for Robophilosophy and Integrative Social Robotics ved Aarhus Universitet.

UDSKOLING

  • 8.-10. klasse

  • kristendomskundskab og forsøgsfaget teknologiforståelse

  • 6 lektioner

  • tilmelding på kk44.dk inden 1/9

bottom of page