top of page
Liv-lille.png
Verdensmaal-logo-staaende-gennemsigtig-RGB.png
Tilmelding stadig muligt
 

Liv

Tværfagligt forløb om livets mangfoldighed

Baggrunden for dette undervisningsforløb er det voldsomme tab af biodiversitet, som både Danmark og resten af kloden oplever. Det er dog hverken forsvarligt eller frugtbart med for megen krise- og katastrofesnak i undervisningen. Derfor har vi valgt et mere nært og positivt udgangspunkt, hvor eleverne - med udgangspunkt i egne erfaringer og gennem undersøgelser af den nære natur – skal undersøge, hvorfor mangfoldigheden af liv er godt og vigtigt.

 

I natur/teknologi arbejdes der med felt-undersøgelser, hvor biodiversiteten kortlægges. Der sættes særligt fokus på, hvordan forskellige arter er afhængige af hinanden, fordi arterne har deres særlige funktion i økosystemerne. Eksempler fra både dyreriget, svamperiget og planteriget.

 

I kristendomskundskab arbejdes via små filosofisk-undersøgende øvelser, samtaler og rollespil med spørgsmål som:

  • På hvilke måder er det levende mere værdifuldt end det ikke-levende?

  • Hvorfor synes vi, at en hund er mere værdifuld end en regnorm?

 

Forholdet til det levende undersøges desuden i Bibelens skabelsesberetning, legenden om Frans af Assisi og en indiansk myte.

 

Et let-at-gå-til forløb med Verdensmåls-tematik i børnehøjde.

INDSKOLING

1. - 3. klasse

Kristendomskundskab og relationsarbejde

6 - 8 lektioner

Fra medio september

Tilmelding til KK44 inden 1. september

bottom of page