venskab-dinu-lazar-FKYKm4S0YQ8-unsplash.

VENSKAB

Man kan ikke så godt lege med voksne - for de tager ikke legen alvorlig..

Dette børnecitat udtrykker en af mange grunde til, hvorfor det er vigtigt for børn at have venner. Men venskaber handler om meget mere, end at man har nogen at lege med her og nu. At have venner, er at have en plads i verden. At have venner er at vide, at nogen synes, man er værd at bruge tid på - venskaber og selvværd hænger tæt sammen.

 

I dette forløb lægges en kristendomsfaglig vinkel på begrebet venskab, men med en forventning om, at det faglige arbejde med tematikken kan inspirere eleverne, når de skal håndtere deres egne venskaber. Venskabsbegrebet nuanceres, undersøges og udfordres.

 

Elevernes egne tanker perspektiveres ved at arbejde med: en kortfilm, spørgsmålskort, fotos, samt tre forskellige tekster fra Bibeluniverset. Alle tekster er tilpasset alderstrinnet, og der veksles hele tiden mellem forskellige arbejdsformer.

Forløbet arbejder desuden med det at have en usynlig ven. Usynlige venner findes i mange udgaver, og er et helt almindeligt fænomen, som mange børn kender til.

 

I tre korte video-interviews spørger vi afslutningsvis tre præster, om de selv har haft en usynlig ven, og om de mener, at man kan se Gud som en usynlig ven. Derved tages fat på et fagets grundspørgsmål, som eleverne vil møde på forskellige alders- og abstraktionstrin: Hvordan kan begrebet ”Gud” forstås i en religion?

INDSKOLING

1. - 3. klasse

Kristendomskundskab og relationsarbejde

6 - 8 lektioner

Fra medio september

Tilmelding til KK44 inden 1. september

Sognepræst Jacob Joensen fortæller om usynlige venner.
eksempel fra forløbet.