Logo blå.jpg

KK44 Classic

KK44 Classic er gamle men stadig relevante undervisningsforløb udviklet af kk44 gennem årene.

De kan stadig bestilles og bliver typisk sendt som pdf filer.

Der hører ikke længere tilbud om fx teater eller rundvisning med til de gamle forløb.

I nogle tilfælde kan der dog godt aftales kirkebesøg

Amled - klassesæt

Er der noget bedre end helte? De rigtig modige, der bruger list eller kraft og overvinder alle farer og besejrer de onde.En sådan helt er Amled! John Rydahls genfortælling er humoristisk og ligeså er illustrationerne. 

Lån vores læs-let klassesæt og modtag undervisningsmaterialet til. Klassesæt afhentes og afleveres på kk44 kontoret.

Tilmeld

Fupzske lignelser

Kim Fupz Aakeson har gendigtet tre lignelser - Den barmhjertige samaritaner, Den fortabte søn og Det store festmåltid. KK44 har udviklet et dansk- og kristendomsfagligt materiale til hver af de 3 bøger. Klassesæt af bøgerne kan I bestille hos hos VIA CFU.

3.- 5. klasse

Tilmeld

Misundelse

Best of: Misundelse.

Et lille forløb om misundelse. Den bibelske fortælling om Jacob og Esau, Medinas sang Jalousi, kunst og set up med rådgivning i "børnetelefonen"

1. - 3. klasse

Tilmeld

Han gik sig over..

5 centrale bibelfortællinger: Maries bebudelse, juleevangeliet, Den barmhjertige samaritaner, vandringen på søen og påskefortællingen. Gode illustrationer til fortællingerne. Hjemmeside med interaktivt kort der viser hvordan stederne fra fortællingerne ser ud i dag.

1. - 2. klasse

Tilmeld

Når søskende strides

Alle, der har søskende kender til at skændes vildt. Og have et særligt bånd. Hvad fortæller Bibelen om søskende stridigheder og hvilke snakke kan det få i gang - måske er der ikke så stor forskel på dengang og nu?

 

1. - 3. klasse

Tilmeld

Holger Danske

Er der noget bedre end helte? De rigtig modige, der bruger list eller kraft og overvinder alle farer og besejrer de onde. En sådan helt er Holger Danske. John Rydahls genfortælling er humoristisk og ligeså er illustrationerne. Klassesæt skal hentes og afleveres på KK44s kontor. UV-vejledning medfølger.

2. - 4. klasse

Tilmeld

Den røde tråd i Bibelen

Dette forløb handler om liv-død-ny begyndelse strukturen der er en rød tråd i de bibelske fortællinger. Der arbejdes med fire fortællinger: Den fortabte søn, Adam og Eva, Noas ark og H C Andersens Nattergalen. Eleverne arbejder med fortællingerne i en værkstedsstruktur inspireret af teorien om læringsstile.

Selvom læringsstile ikke er så hot mere, så kan denne tilgang stadig noget. 

1. - 3. klasse

Tilmeld

Astrid Lindgren

Ekstra inspiration til dit Astrid Lindgren forløb og nem introvideo

1. - 3. klasse

Tilmeld

Bror min bror

Oscarnomineret kortfilm - sjov, underfundig og let at leve sig ind i. Og med replikker og følelser, som bare virker naturlige og ægte.

Som kristendomsfaglig vinkel har vi valgt at arbejde med 3 forskellige ”varianter” af kærlighed, nemlig forelskelse, søskendekærlighed og næstekærlighed.

1. 3. klasse

Tilmeld

Riddere

Et forløb om middelalderens stolte riddere. Om ridderdyderne og kampen mod det onde. Narrativ tilgang bla. med fortællekort.

Historie og kristendomskundskab.

1. - 3. klasse

Tilmeld

En som Hodder

Undervisningsmateriale til filmatiseringen af Bjarne Reuters roman En som Hodder. Filmen er vellykket og UV-materialet har masser af ideer til analytisk og tematisk arbejde.

3. - 4. klasse

Tilmeld

Pesach og påske

Gennem tekster og små film fortæller børn til børn om, hvordan de fejrer højtiderne pesach og påske og hvad de betyder. Afslutning hvor eleverne - med inspiration fra det jødiske sederfad - sammensætter en menu til den kristne påskefortælling.

3.-4. klasse

Tilmeld

Lydspor

Lad eleverne lave deres eget soundtrack til Bibelens fortællinger på en app udviklet af Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester. Masser af ideer til at arbejde med fortællingerne og med en stærk og sjov musikfaglig del.

 

Obs to udgaver 1. - 3. eller 4.- 6. klassetrin

Tilmeld

Gummi-Tarzan, Josef og Antboy

Gummi Tarzan, Antboy og Josef er helte. Superhelte, måske. Men hvad er en helt? Kan man være det på forskellige måder? Og hvilken rolle har helte i en fortælling - og i livet?  Analytisk og filosofisk materiale om fantasi, tro, drømme og superkræfter. 

 

4. -  6. klassetrin

Tilmeld

Frelse

Best of: Frelse

Fokus på begrebet frelse. Hvad betyder det i dagligdags og i religiøs sammenhæng. Eleverne arbejder bl.a. med pressefotos, sangene Jens Vejmand og Millionær (Rasmus Seebach). Drama og samtaleoplæg indgår

4. -  6. klassetrin

Tilmeld

Kortfilm: De fantastiske 3

Kortfilmen De fantastiske 3 er en fin og humoristisk fortælling om en dreng, der har noget i klemme - men som har en overraskende løsning i ærmet. Dansk og kristedomsfagligt materiale. Findes på filmcentralen.dk

2. - 4. klasse

Tilmeld

Snedronningen

Indbegrebet af H. C. Andersen. Alvor, kærlighed og poesi. Vi har skrevet historien ned til overskuelig længde. Eleverne kan efterfølgende arbejde med at skabe tredimensionelle rum fra fortællingen i billedkunst. 

 

4. - 5. klasse

Tilmeld

Skabelse og undergang

Forskelle og ligheder mellem udvalgte myter i den egyptiske, nordiske og jødisk/kristne mytologi. Giver eleverne en forståelse af den grundlæggende rytme af skabelse og undergang i tilværelsen.

Der medfølger tre tegneserier til projektet, bl.a.af Niels Roland.

4. -6. klasse

Tilmeld

Kortfilm: El Bola

Den spanske prisvindende kortfilm El Bola - Kuglen handler om den 12 årige Pablo og hans venskab med den jævnaldrende Alfredo - et venskab der får afgørende betydning for de to drenge. Stærk film! UV-ideer til dansk og kristendomskundskab. filmen kan streames på filmcentralen.dk

 

5. - 6. klasse

Tilmeld

Papir og skrift

Lad dine elever lære papirets historie at kende. Og lad dem prøve kræfter med håndskrift. 

Besøg Silkeborg Papirmuseum og arbejd i kristendomskundskab med klostertiden. 

Godt læseteater og moderne kalligrafiøvelser. 

 

4. - 6. klasse

Tilmeld

Kortfilm: Helium

Den oscarvindende kortfilm Helium er udgangspunktet for et forløb om paradisforestillinger og håb, fantasi og venskab.

En central del af projektet er et FabLab-forløb, hvor eleverne producerer deres egen udgave af Helium/paradis. Kan også laves som billedkunstforløb.

4. - 6. klassetrin

Tilmeld

Engle - De milde og de vilde

Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i 5 bibelske fortællinger om engle. Endvidere indgår digt, en animationsfilm, kunstværker og lidt om engle i andre religioner. Der er oplæg til billedkunstfagligt arbejde. 

 

4. - 6. klasse

Tilmeld

Ritualer på spil

Forløbet arbejder med ritualer i forskellige sammenhænge. Elevhæfte med fortællinger om overgangsriter fra henholdsvis asatro, hinduisme, indiansk religion og afrikansk religion. Kirkebesøg med fokus på folkekirkens ritualer.

 

4. - 6. klasse

Tilmeld

Kan det hellige måles?

Præsentation af 3 helligsteder i Jerusalem: Gravkirken, Klippemoskéen og Grædemuren. Eleverne arbejder med hvad det hellige kan være. Har alle mennesker fx noget, som de betragter som helligt?

Tværfagligt samarbejde med musik, hvor der arbejdes med et musikstykke der kombinere jødisk,arabisk og dansk tonesprog.

4. - 6. klasse

Tilmeld

Kortfilm: Bawke

Norsk novellefilm om en far og en søn på flugt.

Hvordan er det at være flygtning og hvordan modtager vi flygtninge?

Tema om næstekærlighed.

 

 5. - 7.  klasse

Tilmeld

Kortfilm: Grisen

Den oscar-nominerede kortfilm viser med stor humor, hvordan ting som fordomme, angst, principrytteri og

misforstået hensynstagen kan forhindre et ægte menneskeligt møde. Men situationen ændrer sig... Fagligt fokus på begrebet næstekærlighed.

8.-10. klasse 

Tilmeld

Offer

Best of: Offer

Fokus på begrebet offer i dagligdags og kristen sammenhæng. Eleverne møder eksempler fra Hunger games, Harry Potter. Bibelske tekster indgår. Mads og monopolet dilemmaer med offertematik. Analyse af kunstværker.

8.-10. klasse 

Tilmeld

Armadillo

Dokumentarfilmen Armadillo følger en gruppe danske soldater i Afghanistan. Filmen lægger op til mange etiske, politiske og eksistentielle overvejelser. Tværfagligt UV-materiale Historie, Samfundsfag og Kristendomskundskab.

Mange elevartikler og forslag til opgaver og aktiviteter. Kan ses på filmcentralen.dk

8.-10. klasse

Tilmeld

Det perfekte menneske

Etikforløb der sætter fokus på udfordringerne ved genteknologi og plastisk kirurgi. Hvorfor betyder vores udseende så meget for os? Og findes det perfekte menneske overhovedet?

Dilemmaer, elevtekster, videoklip og samtaleoplæg.

8. - 10. klasse

Tilmeld

Deus vult

Historie og kristendomsfagligt forløb om korstogene. Udgangspunkt i filmen Arn Tempelridderen. 

Deus Vult - Gud vil det - var kampråbet for det første korstog til Det Hellige Land. 

Der trækkes linjer til nutidens konflikter.

8. - 10. klasse

Tilmeld

Ind og ud af Bibelen

Undersøg gennem et brætspil, hvordan figurer, personer og temaer i fortællinger og myter bevæger sig fra forskellige religioner ind i Bibelen og ud igen til andre religioner og fortællinger.

 

7. - 10. klasse

Tilmeld

Blicher - Hosekræmmeren

Klassikerlæsning af Blichers novelle HOSEKRÆMMEREN. Teksten er let redigeret og der er ordforklaringer og baggrund. Der er lagt op til et selvstændigt online læsearbejde med analyse, perspektiveringer og skriveopgave. Se materialet og bestil lærervejledning ved at tilmelde dig.

7. - 10. klasse

Tilmeld

Bioetik

AQUA og KK44 har sammen udarbejdet en samling på 6 online elevartikler der omhandler Genteknologi, Hjerneforskning, og Cyborgs (sammensmeltning af krop og teknologi) Der er fokus på de etiske dilemmaer der knytter sig til de nye teknologier. Tilmeld jer og få log-in til de multimodale artikler.

7. - 10. klasse

Tilmeld

Kortfilm og Kierkegaard

Tre kortfilm; Ernst og lyset, Café Hector og Valgaften. Gode muligheder for at arbejde komparativt og analytisk med kortfilm.Søren Kierkegaards tænkning inddrages - filosoffens tanker er evigt aktuelle og gode til at sætte moderne eksistentielle spørgsmål i perspektiv.

Tilmeld

Harry Potter og halvblodsprinsen

Skal dine elever læse Harry Potter, eller se filmen, så har vi materialet til at efterbearbejde. Danskfagligt og kristendomsfagligt materiale om ondskab, død og håb. 

 

7. - 10. klasse

Tilmeld

Meningen med livet

Eleverne arbejder med 7 mulige svar på det klassiske spørgsmål. 

Hvilket svar er det mest overbevisende?

7. - 10. klasse

Tilmeld

Det er en tysker!

Om besættelsen og særligt om samarbejdspolitikken. Hvad var det for dilemmaer de danske politikere stod i. Biografisk tilgang. Kaj Munk, K E Løgstrup, Werner Best og Von Hanneken. Kristendomsfagligt om etik og om buddet "Du må ikke slå ihjel". Historiefaget indgår.

7. - 10. klasse

Tilmeld

I have a dream..

Om Rosa Park, Martin Luther King der kæmpede for frihed og lige rettigheder i USA i 1960´erne. 

Centrale kristendomsfaglige temaer er frihed og skabelse. Bibelske tekster indgår.

Materialet inddrager en tale holdt på engelsk og historiske begivenheder der relaterer sig til slavernes frihedskamp. Endelig udfordrer den til både mundtlig og skriftlig retorik.

7. - 10. klasse

Tilmeld

Kysset

Hermed et materiale om kys! Man kan også sige, at det er et materiale der kigger nærmere på menneskets adfærd og følelser med udgangspunkt i kysset.
Det kristendomsfaglige nøglepunkt i materialet er Højsangen. Der henvises til kys i kunsten - musik, film, foto og litteratur.

Dansk og kristendomskundskab.

7. - 10. klasse

Tilmeld