top of page
Kom frit frem.jpeg
Tilmelding stadig muligt
Men I skal selv afhente materialer

Kom frit frem

Perspektiver på kvinder og kristendom

Hvilken rolle har kvinder spillet i kristen­dommens historie? Hvilken betydning har kristendommen haft for synet på kvinder i den vestlige kulturkreds? Og hvad står der egentlig om det i de bibelske tekster og kristne kilder?

 

De seneste år har der været et stigende fokus på kvinders rolle i alt fra politik, medier og kunst til historie og erhvervsliv. 

 

Projektet Kom frit frem – perspektiver på kvinder og kristendom går videre ad den sti og zoomer ind på kvinder og deres rolle, plads og betydning i kristendommen og dens historie.

 

I projektet arbejder eleverne undersøgende og historisk-kritisk med kilder, kontekst og kvindeskikkelser i 3 faser:

 

I fase 1 introduceres eleverne til projektet gen­nem en citatplakat, hvorefter de arbejder analyserende og fortolkende med kernestoffet i fire historiske nedslag: Gammel Testamente, urmenighed, Nye Testamente og den tidlige kirke. Kernestoffet fungerer som fundament for det efterfølgende arbejde i fase 2.

 

I fase 2 præsenteres eleverne for et eller flere af otte nedslag om udvalgte kvindeskikkelser fra Bibelen og kristendommens historie, fx de første kvinder, kvinderne hos Paulus, kvindelige præster. Eleverne arbejder med et virkningshistorisk perspektiv og sætter indholdet i relation til en nutidig kontekst gennem opgaver og refleksionsspørgsmål.

 

I fase 3 afsluttes projektet ved at eleverne vender tilbage til citatplakaten og udarbejder et kulturprodukt ud fra deres tilegnede viden og refleksioner over projektet.

Udskoling

7. - 10. klasse

kristendomskundskab

min. 4 lektioner

udbydes fra februar

tilmelding på kk44.dk inden 1/9

bottom of page