top of page
Babelstårne2.png
Babelstårne1.JPG

Samtaletårnet ved Silkeborg Højskole

Babelstårne

Myten om overmod og kommunikationsproblemer

Babelsmyten er Bibelens fortælling om menneskene, der i overmod ville bygge et tårn, der nåede helt op til himlen. Og om Gud, der stoppede projektet ved at kaste en sprogforvirring over arbejderne.

 

Myten er ultrakort, men har vist sig at rumme et enormt fortolkningspotentiale. Kunstnere og arkitekter har visualiseret babelstårne, forfattere og filmskabere har lade sig inspirere til store fortællinger, og begrebet ”babelstårn” er indgået i sproget som skældsord for et storslået, men efter kritikernes mening overmodigt og blæret projekt.

 

I elevhæftet arbejdes med to gode genfortæl­linger af myten, nemlig Ida Jessens udgave fra ”Bibelhistorier” og uddrag af Peter Madsens tegnede genfortælling fra ”Urhistorien”.

 

Det andet hovedspor i forløbet stiller spørgs­målet: Hvordan ser et Babelstårn mon ud? Eleverne kommer bl.a. på virtuel opdagelses­rejse i Breugels berømte babelsmaleri og de inviteres til et besøg i Peter Callesens babels-inspirerede ”Samtaletårn” ved Silkeborg Højskole.

 

Vi lægger op til at forløbet afsluttes med, at eleverne bygger deres egne babels­tårne. Dette kan gøres på mange måder og i mange forskellige materialer.

 

 

Tilmelding stadig muligt
Men I skal selv kopiere elevhæfter

MELLEMTRIN

5. - 6. klasse

kristendomskundskab

og håndværk & design

4 lektioner + en dag til tårnbygning

lærerkursus 29/9 kl. 14-17  Aflyst

tilmelding på kk44.dk inden 1/9

bottom of page