IMG_7284.JPG

KNUST

Filosofiske samtaler om at blive samlet på ny

I 2020 oplevede verden en pludselig og gennemgribende forandring.

Hvad betyder det for os mennesker, når verden forandrer sig så voldsomt, og hvilke forskellige reaktioner er der på forandringen: Uro, savn, fordybelse, nybrud, lettelse?

 

Det er Skoletjenestens indtryk, at der er brug for samtaler om dette.

 

I projektet indgår et videoværk af den peruvianske kunstner Karen Macher Nesta, hvor hendes selvportræt, formet i porcelæn, smadres og går i tusinde stykker. Hun samler stumperne og limer dem sammen med guld. Hver skramme og hvert skår former hende på ny og gør hende værdifuld og skøn på nye måder.

 

Eleverne arbejder med den filosofiske samtale, hvor de taler ud fra egne erfaringer suppleret af litteraturens udtryk for det knuste.

 

Afslutningsvis samler de bogstaveligt talt stumperne og former deres egen mosaik af det nye liv efter verdens omkalfatring.

 

De kristendomsfaglige aspekter af projektet omhandler teodicé-problematikken; hvor eller hvem er Gud, når verden går i stykker?

 

Med materialet følger produkter og vejledning til, hvordan I selv i klassen arbejder med et kreativt produkt, hvor noget bliver knust og samlet på ny.

Kunstvideo om at blive knust - og samlet igen.

Udskoling

7. - 9. klasse

Kristendomskundskab og dansk

3 - 6 lektioner + besøg i den lokale kirke

Fra medio september

Tilmelding til KK44.dk inden 1. september