top of page
grundtvig-tegneserie.png

På rejse med Grundtvig

Med klassesæt af tegneserier

Det er få, der som N.F.S. Grundtvig, har præget det danske samfunds forståelse af demokrati, skole og kirke. Grundtvig var af den opfattelse, at fællesskaber etableres og styrkes i skolen, i kirken og i samfundet. Han mente, at det folkelige knytter sig til vigtige samfundsinstanser som folkekirken, folketinget og folkeskolen. Alle tre organisationer har forstavelsen ‘folke’, hvilket understreger en vigtig pointe i Grundtvigs menneske- og samfundsanskuelser: Det folkelige er det, som binder os sammen trods vores forskelligheder.

 

I projektet møder eleverne Grundtvig gennem en tegneserie, hvor to børn finder en ældre mand på en bænk foran Aarhus Domkirke. Sammen med børnene besøger Grundtvig tre steder, hvor han i sit liv har sat aftryk, og hvor han også i dag har sat sine spor.

Ved hjælp af medfølgende dialogkort samles der op på tegneseriens indhold.

 

Et gennemgående element i projektet er at understøtte elevernes historiske bevidsthed. Det gøres via en kuffert, der indeholder genstande fra en grundtvigsk arv; en salmebog, en stemmeseddel og en fortælling fra nordisk mytologi. I samme kuffert skal eleverne give Grundtvig noget tilbage, som karakteriserer deres liv og fællesskab med hinanden i nutidens samfund.

 

Formålet er, at eleverne får et elementært kendskab til Grundtvig og hans betydning for det samfund, som eleverne lever i.

MELLEMTRIN

5. - 6. klasse

kristendomskundskab og evt. historie

8 lektioner

tilmelding på kk44.dk inden 1/9

bottom of page