top of page
Fortegnelse for behandling af persondata

Dataansvarlig for kk44 skoletjenesten er:

Formand

Henriette Gosvig Nielsen

Serup Tinghøj 9, 8600 Silkeborg

tlf. 86 85 53 85

 

Medarbejder

Preben Medom Hansen

Sønderhøjvej 13, 8800 Viborg

tlf. 31 51 08 27

 

Medarbejder

Nina Frøjk Hansen

tlf. 30 91 47 80

 

 

Hvilke persondata indsamler vi?

KK44 Skoletjenesten modtager løbende tilmeldinger fra kommunens undervisere, der tilmelder sig vores tilbud. Her modtager vi følgende personoplysninger.

  • Navn

  • Mailadresse

  • Telefonnummer

  • Arbejdsplads/skole

  • Hvilke klasser underviseren tilmelder

 

Når vi modtager en tilmeldingsmail, indskrives ovenstående oplysninger i et exel-skema der er placeret i en Dropboksmappe. Dropboksen er beskytte af password, og kun kk44s medarbejdere har adgang hertil. Dropboks overholder ifølge deres hjemmeside EU´s databeskyttelseslov.

 

Vi indsamler ingen form for persondata på de elever vi møder gennem vores undervisningsaktiviteter.

 

 

Hvad bruger vi persondata til?

Persondata på undervisere bruges udelukkende til information og koordinering i forbindelse med de undervisningsforløb, som den enkelte underviser har tilmeldt sig.

Til kommunikation og fremsendelse af materialer bruges først og fremmest mail.

Telefonnummer bruges til fremsendelse af reminder-sms og i enkelte tilfælde til at ringe op og lave nærmere aftaler omkring et forløb.

 

Der er ikke andre en kk44 skoletjenestens medarbejdere, der har adgang til personoplysningerne

Personoplysninger deles ikke med andre.

Personoplysninger opbevares ikke fysisk, men kun digitalt på de ansattes PC, som er beskyttet med password.

 

Hvor længe opbevares persondata?

Personoplysningerne slettes 2 år efter det skoleår, hvor vi har modtaget tilmeldingerne. Denne sletning sker manuelt. Vi opbevarer oplysningerne i 2 år, fordi vi bruger informationerne om hvilke skoler og klasser der har deltager i tidligere forløb, til at udvælge, hvilke skoler og klasser der får tilbudt forløb i indeværende skoleår. Dette sker for at sikre en rimelig fordeling af kk44 skoletjenestens ressourcer mellem de forskellige skoler og klasser.

 

Hvis en underviser ønsker at få slettet sine persondata umiddelbart efter afvikling af det forløb han/hun har tilmeldt sig, kan det ske ved at sende en mail til kk44 skoletjenesten.

 

Særligt omkring nyhedsbrev

KK44 skoletjenesten udsender et nyhedsbrev ca. 4 gange om året.

Til modtagere af nyhedsbrevet har vi følgende persondata.

  • Navn

  • Mailadresse

  • evt. skole/arbejdsplads

Nyhedsbrevet modtages kun af personer der aktivt at sagt ja til at modtage nyhedsbrevet.

I hvert nyhedsbrev er der i et link, hvor man kan framelde sig nyhedsbrevet. Når man har frameldt sig nyhedsbrevet, slettes kontaktinformationerne.

 

Vi bruger nyhedsbrevsystemet MailChimp til udsendelse af vores nyhedsbreve. Vi har indgået en databehandleraftale med MailChimp hvor de lover at overholde de gældende regler om persondatabehandling.

bottom of page