top of page
LIV-chris-briggs-V72Hk6LjjjI-unsplash-kopi.jpg

Liv

Tværfagligt forløb om livets mangfoldighed

Baggrunden for dette undervisningsforløb er det voldsomme tab af biodiversitet, som både Danmark og resten af kloden oplever. Det er dog hverken forsvarligt eller frugtbart med for megen krise- og katastrofesnak i undervisningen. Derfor har vi valgt et mere nært og positivt udgangspunkt, hvor eleverne – med udgangs­punkt i egne erfaringer og gennem undersøgelser af den nære natur – skal undersøge, hvorfor mangfoldigheden af liv er godt og vigtigt.

 

I natur/teknologi arbejdes der med felt­undersøgelser, hvor biodiversiteten kortlægges. Der sættes særligt fokus på, hvordan forskellige arter er afhængige af hinanden, fordi arterne har deres særlige funktion i økosystemerne. Der er eksempler fra både dyreriget, svamperiget og planteriget.

 

I kristendomskundskab arbejdes via små filosofisk-undersøgende øvelser, samtaler og rollespil med spørgsmål som:

På hvilke måder er det levende mere værdifuldt end det ikke-levende?

Hvorfor synes vi, at en hund er mere værdifuld end en regnorm? 

 

Forholdet til det levende undersøges desuden i Bibelens skabelsesberetning, legenden om Frans af Assisi og en indiansk myte.

 

Et let-at-gå-til forløb med Verdensmåls­tematik i børnehøjde.

INDSKOLING

  • 1. - 3. klasse

  • kristendomskundskab og natur/teknologi

  • 4 lektioner pr. fag

  • tilmelding til kk44.dk inden 1/9

bottom of page