top of page
den godeste robot.png

Projektet er et forsøg på at koble forsøgsfaget Teknologiforståelse med kristendomskundskab.

 

Det kræver ingen forudgående viden om teknologiforståelse at undervise i projektet.

Den etiske kode

Om robotkodning og etik

I dette projekt skal eleverne arbejde med at koble etik og kodning – helt uden brug for computere.  På projektets hjemmeside findes korte videoer, der forklarer de fagbegreber, som eleverne skal arbejde med i projektet. 

 

Eleverne skal først lære om, hvad en robot er, hvordan den fungerer ud fra kodning, hvorfor handler en robot, som den gør, og kan en robot overhovedet handle etisk? Eleverne skal selv prøve at lave koder med fysiske materialer, som udsendes sammen med lærervejledning og elevark.  

 

I kristendomsfaget skal eleverne lære om etik, den gyldne regel og lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Eleverne bliver introduceret til, hvad etik er. Gennem cases skal eleverne selv tage stilling til, hvad de ville gøre, hvis de så et menneske, der havde brug for hjælp. 

 

Teknologiforståelse kobles sammen med kristendomskundskab, når eleverne skal prøve at lave en kode, der beskriver den barmhjertige samaritaners handlinger. 

 

Afslutningsvis skal eleverne programmere “den perfekte robot-gårdvagt”, så den kan hjælpe i en række situationer i frikvarteret. 

MELLEMTRIN

5. - 6. klasse

kristendomskundskab og teknologiforståelse

6 lektioner

tilmelding på kk44.dk inden 1/9

bottom of page