top of page
fra bethlehemB.jpg

Fra Betlehem til Jerusalem

Alle elever har ret til god undervisning. Også elever med autismespektrumforstyrrelser (ASF) i specialklasser og integrerede klasser.

Dette projekt er et ønske om at imødekomme elever med ASF særlige læringspræferencer. Elever med ASF har ofte en visuel læringsstil, de har tilbøjelighed til konkret og bogstavelig tænkning og har lettere ved en kortfattet og præcis form end ved det ordrige og nuancerede. Materialet er derfor enkelt, genkendeligt og stringent i sin opbygning. Det anvender en visuel formidlingstilgang og konkrete genstande som facilitator for læring. 

 

Gennem arbejdet med den historiske Jesus og den fortalte Jesus opnår eleverne indsigt i, hvorfra kristendommen udspringer, hvad der kendetegner den som religion, samt hvordan kristendommen gennem mere end 1000 år har sat sine spor i vores samfund. Forløbet afsluttes med et kirkebesøg, hvor fokus er på troens Jesus. 

 

Beskrivelse af forløbet 

Der tages udgangspunkt i, hvad man ifølge historievidenskaben kan sige om Jesu eksistens og livsforløb, og forløbet indledes med, at eleverne ser en explainerfilm om den historiske Jesus. Herefter arbejder eleverne med 8 tegnede bibelfortællinger om Jesu liv. Til hver fortælling er knyttet en genstand som visuel igangsætter. 

 

Lektionerne i forløbet spejler hinanden, så eleverne vil finde genkendelse og rutine i aktiviteterne. 

 

Projektet indeholder: 

  • Lærervejledning 

  • Skrin med en genstand til hver lektion 

  • Elevhæfte 

  • Klistermærkeark 

  • Hjemmeside med bl.a. explainerfilm om den historiske Jesus og 8 korte tegnede film med gendigtede bibelske fortællinger 

  

Mange elever med ASF foretrækker at kommunikere på engelsk. Derfor kan man også finde de små film med bibelhistorier og nogle af elevopgaverne på engelsk. 

SPECIALKLASSER

  • Kristendomskundskab

  • 8 lektioner + kirkebesøg

  • tilmelding på kk44.dk inden 1/9

bottom of page