top of page
DGR_kuffert-kreditering Saxoart.png

Saxoart

Den godeste robot?

Om etisk kodning af robotter

Hvordan skaber man den ”godeste” robot? En robot, der ikke bare er den bedste til at løse en opgave, men som også er etisk god? I dette projekt undersøger eleverne, hvordan deres kodning af robotten er afgørende for, hvordan den handler. 

 

Inspireret af makerkulturen tager undervisningen udgangspunkt i Etikloteket, der er en kuffert fuld af etikæsker, talende filosof-plader, øvelsesposer, terninger, puslespilsbrikker og medaljer. 

 

Med afsæt i korte introduktionsvideoer og ovennævnte genstande undersøger eleverne først, hvad etik er, hvorefter de med “kodningsbrikker” afprøver forskellige etiske positioner i forhold til robotter. For hvilken type handling er “den gode” i forskellige situationer? Og hvad er bagsiden af medaljen ved de forskellige etikker? Alle cases handler om at kode den bedste ”Gårdvagts-robot”

 

Projektet kan køres selvstændigt i kristendomskundskab og/eller i sammenhæng med teknologiforståelse. Det kan også tilknyttes allerede eksisterende robot-projekter, der som udgangspunkt ikke har fokus på etisk kodning. 

 

Projektet sigter på at myndiggøre eleverne digitalt og vise dem, hvordan de kan handle som skaberne bag teknologi frem for blot at være brugere. Eleverne skal med særligt fokus på den etiske dimension lære at vurdere digitale teknologiers intentionalitet og konsekvenser for individ og fællesskab.  

 

Projektets materialer:

Undervisningsvejledning 

Hjemmeside med tutorials og explainers

Udlån af ”etiklotekkuffert” med opgaver og aktiviteter*

 

*Etikloteket udlånes i en begrænset periode på ca. en måned til én skole.

indskoling

  • 3.-4. klasse

  • kristendomskundskab og teknologiforståelse

  • 6 lektioner 

  • tilmelding på kk44.dk inden 1/9

bottom of page