top of page
Ham der Jesus.png

Ham der Jesus

#mandenmeddemangeansigter

Jesus er måske verdenshistoriens største brand. Alle kender navnet, alle ved noget om Jesus, men Jesus er også genstand for utallige fortolkninger, og der findes ikke bare ét, men mange Jesus-billeder.

 

De mange Jesus-billeder er omdrejningspunktet for projektet, hvor eleverne skal beskæftige sig med vendinger, han efter sigende har brugt, og som er gledet ind i vores dagligsdagssprog. Man skal f.eks. ikke ”kaste perler for svin”, man må ”ikke skille fårene fra bukkene”, og det kan være svært ”at komme igennem nåleøjet”.

 

Gennem podwalk og kirkebesøg skal eleverne blive klogere på kristendommens Jesus, som han fremstilles i Det Nye Testamente og i evangelierne. Den historiske Jesus undersøges gennem kildearbejde, og eleverne skal se nærmere på Jesus i fire andre religioner: jødedom, islam, hinduisme og buddhisme. 

 

Endelig skal eleverne arbejde med et udvalg af fortolkede Jesus-billeder, som har resulteret i, at Jesus er blevet manden med de 

mange ansigter. Der ses nærmere på både historiske og  nutidige Jesus-billeder - helt fra Åby-krucifikset med Jesus som en sej vikingetype til en nutidig Jesus i den amerikanske CIA-serie ’Messiah’ på Netflix. 

 

Nyhedsformidling valgt som didaktisk greb i dette projekt. Det betyder, at formidlingen og opgaver er tilrettelagt som en blanding af den journalistiske genres klassiske former såsom artikler, nyhedsindslag og interview, og genren SoMe med udtryk som Instagram, hashtag og SMS. 

 

Forslag til prøveoplæg følger med projektet. 

UDSKOLING

  • 8.-10. klasse

  • kristendomskundskab

  • 6 lektioner

  • tilmelding på kk44.dk inden 1/9

bottom of page