Online uv-materiale

Tid til tanke

NY SERIE  fra De Folkekirkelige Skoletjenester i Aarhus Stift. 

 

Tid til tanke er en artikelserie, der løbende udvikles og indeholder følgende dele: 

 

Altid kristendomsfagligt indhold. Evt. tværfagligt

Web-artikler, der benytter de multimodale muligheder – lyd, billeder, grafik, video.

Forholdsvis korte artikler. Lægger op til UV-forløb på 3-4 lektioner.

Artiklerne indeholder både konkret faglig viden og åbne filosofiske spørgsmål.

 

God fornøjelse med TID TIL TANKE, klassens tænkepauser!

 

De første to i serien er Universet og Hvad er tro?

Universet

Den overordnede fortælling i artiklen handler om kampen – og den senere fredsslutning og arbejds- deling - mellem religion og naturvidenskab. Artiklen beskriver de skiftende teorier om universets opbygning op gennem historien. Fra den bibelske ”osteklokkemodel” til naturvidenskabelige teorier som relativitetsteori, kvantemekanik og teorierne om mørkt stof og mørk energi. Artiklen tydeliggør, hvordan både religion og naturvidenskab løbende udvikler sig, og må tilpasse sig nye erkendelser.

Tværfagligt for fysik og kristendomskundskab

 

Hvad er tro?

Artiklen undersøger de forskellige aspekter ved fænomenet tro. Både den daglige tro på vores medmennesker og omgivelser, der gør livet muligt - og den  religiøse tro. Der skelnes herefter mellem forskellige former for religiøs tro. Begrebet fundamentalisme forklares og nuanceres. Artiklen lægger i høj grad op til at eleverne selv reflekterer og spiller ind med holdninger og forklaringer.

7. - 10. klasse

 

Kristendomskundskab og fysik

 

Fra august 2017

3-6 lektioner pr. artikel

KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg. Preben 31510827 /pmh@kk44.dk ,  Laila 30914780 / leh@kk44.dk