Det flerkulturelle samfund

Religions-frihed

I dette projekt skal eleverne arbejde med de dilemmaer som religionsfriheden afføder i et flerkulturelt samfund. Hvad er religionsfrihed? Hvad vil det sige, at et samfund er sekulært? Hvilke love og konventioner gælder for religionsfriheden? Hvordan kan religiøse og ikke-religiøse leve i et fælles samfund, og hvilke love er styrende for denne sameksistens?

 

Eleverne arbejder case-baseret med, hvad religionsfrihed er. Materialet indeholder både fiktive cases, som tager udgangspunkt i elevernes skolehverdag, samt virkelige cases fra medierne, hvor dilemmaer vedrørende religion, konflikter og sameksistens er omdrejningspunktet.

Gennem arbejdet med en række begrebskort, skal eleverne selv anvende centrale begreber som menneskerettigheder, religionsfrihed, demokrati, sekularisering og forholdet mellem stat og individ. 

 

Desuden hører der til materialet en oversigt over verdens væsentligste religioner, deres udbredelse, skrifter, grunddogmer og fraktioner.

Ud over formidlingen af faglig viden og forståelse, såvel historie- og samfundsfagligt som religionsfagligt, er det projektets formål at bidrage til at opfylde et af folke-skolelovens dannelsesmæssige formål, at ”forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre … præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.”

7. - 10. klasse

 

Samfundsfag, historie og kristendomskundskab

 

5 lektioner

Fra oktober 17

KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg. Preben 31510827 /pmh@kk44.dk ,  Laila 30914780 / leh@kk44.dk