KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg  tlf 31 51 08 27

Re:formation

I anledning af reformationsjubilæet i 2017 – 500 året for Luthers opslag af de 95 berømte teser - udbyder Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester i efteråret 2017 et undervisningsprojekt til 5. og 6. klassetrin med titlen Re:formation – teser, tro og tvivl. Formålet med projektet er, at eleverne skal lære om og reflektere over, hvorfor reformationen opstod, hvordan den foregik, og hvilken betydning reformationen har haft for kirke, kultur og samfund i Danmark.

 

Som introduktion til projektet tilbydes primo september 2017 lærerkurser af tre timers varighed med følgende indhold: Hvad betyder reformationen for os i dag? Hvad betyder det, at ethvert individ er enestående? Oplæg ved ph.d., højskolelærer Christian Hjortkjær, Silkeborg Højskole.  Efterfølgende vil skuespiller Jesper la Cour Andersen fra Det fortællende Teater introducere et såkaldt ”legende læseteater”, der afslutter ovennævnte undervisningsforløb. Eleverne vil her få manuskript til en enkel form for reformationsspil i en lokal kirke.  Afslutningsvis præsenterer en medarbejder fra de folkekirkelige skoletjenester det samlede undervisningsmateriale med nedslag i de temaer, som eleverne skal arbejde med.

Kurset er gratis / tilmelding inden 12. august 2017

Tirsdag den 12.9 2017 kl. 13-16 Aarhus

(tilmelding til VIA-CFU)  kursusnummer CFU17227

 

 

 

Onsdag den 13.9 2017 kl. 13-16 Aalborg

(tilmelding til UCN-CFU) kursusnummer 17357