top of page
luk-dog-dørenA.png

Luk døren for Helvede!

Enden på komedien med Dante og
Jesper Wung Sung

Svovlsøer, syndere og Satan. horn, hove og hugtænder. Helvede beskrives som et frygteligt sted, hvis pinsler og plager med stor detaljerigdom er skildret i billedkunsten, i folketroen og i populærkulturen. 

 

De fleste af disse forestillinger stammer ikke fra Bibelen, men fra værket Den Guddommelige Komedie skrevet af Dante Alighieri i begyndelsen af 1300-tallet. Men hvordan endte det med at være sådan? Og hvorfor er det stadig 700 år senere Dantes version af helvede, der er den dominerende i den folkelige forståelse? 

 

Eleverne skal i dette projekt arbejde med Den Guddommelige Komedie som graphic novel, samt den nyskrevne novelle ”Enden på komedien” af Jesper Wung-Sung. Med afsæt i teksterne skal de linde på døren til helvede og undersøge: 

  • Hvad indeholder begreberne lykke og lidelse, og hvordan kommer de til udtryk i teksterne?

  • Hvordan benytter Den Guddommelige Komedie sig af intertekstualitet, deler fællesstof og opbygning med andre religioner og kulturer end den kristne?  

  • Hvordan har Den Guddommelige Komedie påvirket populærkulturelle og folkelige helvedesforestillinger. 

  • Hvilke forestillinger er der om helvede i folkekirken i dag?

 

Projektet kan oplagt køres tværfagligt mellem fagene dansk og kristendomskundskab. 

 

Afslutningsvis fremstiller eleverne en collage, der kombinerer Dantes udlægning af helvede med folkekirkens og populærkulturens. Collagen er på samme tid en evaluering og et muligt produkt i forbindelse med afgangsprøven. 

UDSKOLING

  • 7.-10. klasse

  • kristendomskundskab og dansk

  • 8-10 lektioner

  • tilmelding på kk44.dk inden 1/9

bottom of page