KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg  tlf 31 51 08 27

På gaden

KAN DET SKE FOR ALLE? 

Dette undervisningsforløb handler om mennesker, hvis liv er kuldsejlet. 

Og om os, der har vores på det tørre…

 

Hvorfor ender nogle mennesker på gaden? Hvilke historier ligger der bag? 

Hvordan ser hverdagen ud for dem? 

Hvilke tilbud har vi som samfund til dem? 

Og hvilket ansvar har vi andre som medborgere/medmennesker?

 

Disse spørgsmål sættes i spil hos eleverne i dette forløb, der afsluttes med et besøg i Kirkens Korshærs varmestue i Silkeborg. Her vil korshærens medarbejdere vise stedet frem og fortælle om samværet og arbejdet med husets brugere. 

 

Inden besøget i varmestuen arbejdes der hjemme i klassen i 5-7 lektioner med: 

 

Det kristne næstekærlighedsbegreb

Forholdet til nødlidende i andre religioner

Eksempler på kirkens hjælpearbejde gennem historien

Fakta om socialt udsatte i Danmark

Elevstyret kortlægning af hjælpeorganisationer i DK via nettet

Cases og dilemmaspil – ”etik på arbejde”

 

Vores intention har været at lave et forløb, der både er fagligt relevant (kristendomskundskab og samfundsfag), og som kommer tæt på en ofte usynlig del af virkeligheden i Danmark anno 2019. 

8.-10. klasse

Kristendomskundskab og samfundsfag

5-7 lektioner + 2 timer til korshærsbesøg.

Besøg i Kirkens Korshærs varmestue forår 2019

 

TIlmelding på KK44.dk inden 1. september