KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg  tlf 31 51 08 27

Krea-projekt

Lys for glæde

KREATIVT ADVENTSPROJEKT  Advent og eventyr (latin: adventura) kommer af den samme rod. Begge ord fortæller om noget stort, der vil ske. Vi træder i adventstiden og i eventyret ind i forundringens og forventningens verden.

 

I kristendommen er adventstiden en ventetid. Man forbereder sig på julens komme: at Jesus skal komme til verden. Advent er latin (Adventus Domini) og betyder Herrens komme/ankomst.

 

Formålet er, at eleverne får kendskab til advent, den historiske baggrund og de salmer og traditioner, der knytter sig til adventstiden. I den forbindelse vil de høre om profeterne og stjernetyderne fra Mesopotamien samt begrebet ledestjerne. 

 

Elevernes nysgerrighed vækkes ved, at de fremstiller en æske, som de undervejs fylder og dekorerer. Derved lærer de adventstidens symboler og farver at kende. Heri indgår adventstidens placering i kirkeåret og adventskransens betydning.

 

Undervisningen foregår dels i klassen og dels i sognegården. Der afsættes i alt 4 lektioner til forløbet, 2 i klassen og 2 i sognegården.  

 

I modtager et undervisningoplæg til 2 lektioners forberedelse.

 

Selve workshoppen tager 2 timer, og foregår enten i sognehuset eller på skolen. 

Workshoppen ledes af en gæstelærer fra KK44.

 

 

Eleverne får deres advents-æsker med hjem.

2.-3. klasse

Kristendomskundskab

2 lektioner

November 2018

 

 

Tilmelding på KK44.dk inden 1. september