KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg  tlf 31 51 08 27

1.-3. klasse

Historie og kristendom

4 lektioner pr. fag + 

2 timers ridderprøve den 14.9 2018

 

 

Tilmelding på KK44.dk inden 15. august

Et historie- og kristendomsforløb om middelalderens stolte riddere og om de 8 ridderdyder, som alle fromme og tapre riddere skulle efterleve. Det hele afsluttes med en ridderdag ved Mariehøj Kirke, arrangeret af KK44 og rollespilsgruppen Eventyrridderne. Her skal eleverne klare en række svære prøver, inden de til sidst kan modtage ridderslaget på skulderen.

 

I forberedelsen på skolen introduceres eleverne gennem fortælling, drama og meddigtning til middelalderens univers. De stifter bl.a. bekendt-skab med det dualistiske verdensbillede, hvor verden var en kampplads mellem det gode og det onde – mellem Gud og Satan. I forlængelse heraf arbejder eleverne med de såkaldte ridderdyder:  tapperhed, tro, udholdenhed, visdom, næstekærlighed, håb, retfærdighed og ydmyghed. Disse dyder skulle inspirere ridderne til altid at kæmpe på det godes side.

 

Forløbet indledes med en spændende fortælling om en ung page, der oplever sin første ridderturnering. Senere hører eleverne om ridder- legender som Kong Arthur, Holger Danske og Jeanne d’Arc. Og de kommer til at overveje, om man også kan være ridder i dag. 

Hvilke egenskaber skulle en moderne ridder have?

  

Den afsluttende ridderprøve begynder med at alle iklædes middelalderkofter. Herefter inviteres de ind i Mariehøj kirke til latinsk sang og opbyggende tale og strenge formaninger fra den gamle præst.  Herefter tager de garvede og entusiastiske folk fra Eventyrridderne over og leder børnene igennem en række sjove og udfordrende prøver. 

 

Der er i alt plads til 20 klasser til ridderdagen.

Ridderdag

Oplevelsesdag

IKKE FLERE PLADSER, desværre!