KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg  tlf 31 51 08 27

Bibelhistorie

Han gik sig over

sø og land

FEM CENTRALE BIBELFORTÆLLINGER  er i spil i dette undervisningsmateriale. Eleverne  kommer til at arbejde med fem fortællinger fra Det nye Testamente: Maria Bebudelse, Juleevangeliet, Den barmhjertige Samaritaner, Vandringen på søen og Påskefortællingen.

 

I arbejdet med de bibelske fortællinger og deres betydning vil eleverne møde de tilværelsesspørgsmål, som historierne lægger op til og giver et muligt svar på. 

 

Eleverne inviteres til at spejle de gamle fortællinger i deres egne oplevelser og tanker og således opnå en bevidsthed om, at de spørgsmål, som var vigtige for 2000 år siden i et fremmed land, også er spørgsmål, som kan være vigtige for os i dag.

 

 

 

Til projektet er knyttet en hjemmeside, hvor eleverne på et interaktivt kort kan gå på opdagelse i det land, hvorfra fortællingerne stammer. Herigennem vil de opnå viden om og forståelse af, at fortællingerne ikke alene har betydning for mange kristne i hele verden, men også i deres opståen knytter sig til et helt bestemt geografisk område.

 

Tilmeldte lærere modtager: 

 

Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsstof og elevopgaver

 

Adgang til hjemmeside med interaktivt kort og supplerende projektmateriale

 

Tilbud om fortælleworkshop/lærerkursus med Anette Jahn d. 23.1 2019 fra kl. 14 til 17.

Se side 33.

1.-2. klasse

Kristendomskundskab og dansk

7-10 lektioner - kan evt. forkortes

Fra februar 2019

 

 

Tilmelding på KK44.dk inden 1. september