KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg  tlf 31 51 08 27

1.-3. klasse

Kristendomskundskab, dansk, musik

3-4 lektioner

Fra februar 2019

 

 

Tilmelding inden 1. september

SERIEN “BEST OF ...” er en ny KK44 serie. Det er en række mindre materialer, hvor vi tager fat i et kristendomsfagligt eller alment eksistentielt begreb og belyser det ud fra én tekst, ét billede, ét stykke musik. Det er nemt og enkelt at gå til. I år handler BEST OF ... til indskolingen om misundelse.

 

Eleverne møder misundelsens grønøjede uhyre i Bibelens fortælling om Jakob, der er misundelig, fordi hans bror Esau som førstefødt har særlige privilegier og størst mulighed for succes. 

Temaet bliver uddybet i popdivaen Medinas klagesang om den alt for smukke og populære veninde. Hvilken slags musik passer til misundelse - en blues eller en opera-arie?  

 

Endnu en vinkel kommer på ved at se, hvordan denne lidt pinlige - men meget menneskelige - følelse er blevet skildret i billedkunsten.

 

Målet er, at eleverne i mødet med de forskellige værker får en bedre forståelse af misundelsens veje og vildveje - den misundelse, som vi alle kender fra vores eget liv.  

 

I fællesskab overvejer klassen spørgsmålet, om der overhovedet findes en kur mod misundelse - eller i det mindste nogle værdier og pointer, der trækker i en anden retning?

 

Som afslutning på forløbet skal eleverne spille rollen som ”børne-telefon-rådgivere”, der giver gode råd i en række konstruerede dilemmaer om misundelse i børnehøjde.

MISUNDELSE

BEST OF