KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg  tlf 31 51 08 27

Lær med kroppen

Hvor går grænsen? 

FAGLIGE KROPSLIGE AKTIVITETER i et projekt, der handler om grænser, samt hvad der sker, når man sætter eller overskrider dem. 

 

Gennem en række kropslige øvelser undersøges forskellige former for grænser. Hvad er dit, og hvad er mit? Er der grænser for, hvor tæt på andre skal komme? Derved erhverver eleverne sig nogle nære erfaringer med grænsebegrebet i relation til alt fra smårapserier af fx hinandens viskelæder over det at have råderetten over sit eget værelse til nødvendigheden af at kunne sige fra, når man føler sig krænket eller intimideret.

 

I relation til de fysiske øvelser lægges der via billeder og fortællinger op til små filosoferende samtaler om, hvorfor man ikke må stjæle? Hvorfor ejendomsretten er ukrænkelig? Og hvad det vil sige at have en personlig grænse?

 

Udvalgte klasser vil desuden blive tilbudt en 90 minutters workshop med instruktører fra Silkeborg Judoklub.  Eleverne lærer her, at man må forsvare sine egne grænser mod angreb - men at der også er grænser for, hvordan man må forsvare sig. Mange af eleverne vil desuden opleve, hvordan de med judoøvelserne flytter grænsen for, hvad de kan og tør.

 

Under et tilhørende kirkebesøg arbejder eleverne - ud fra en genfortælling af historien om den brændende tornebusk - med Bibelens syn på grænser mennesker imellem og imellem Gud og mennesker.

 

Eleverne får tillige en gennemgang af kirkens rum og opbygning for også at arbejde med synlige og usynlige grænser. Er der usynlige grænser i kirken? Eller må alle gå, hvor de vil?

 

Begrænset antal judoworkshops.

1.-3. klasse

Kristendomskundskab, idræt, billedkunst

10-12 lektioner 

Fra september 2018

Judo i jeres gymnastiksal i uge 39 og 40

 

Tilmelding inden 1. september