KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg  tlf 31 51 08 27

7.-10. klasse

Kristendomskundskab, dansk

4-5 lektioner

Fra februar 2019

 

 

 

Tilmelding på KK44.dk inden 1. september

SERIEN “BEST OF ...” er en ny KK44 serie. Det er en række mindre materialer, hvor vi tager fat i et kristendomsfagligt eller alment eksistentielt begreb og belyser det ud fra én tekst, ét billede, ét stykke musik. Det er nemt og enkelt at gå til. 

I år handler BEST OF ... til udskolingen om offeret.

 

I det endelige opgør med Voldemort ofrer Harry Potter frivilligt sit liv, fordi det er den eneste måde at udslette ondskaben på. Harry dør dog ikke endegyldigt, men vender tilbage til livet og kampen. I denne passage bliver Joanne Rawlings inspiration fra kristendommen meget tydelig. Men ofringer findes ikke kun i kristendom og fantasy. Det er derimod et menneskeligt grundvilkår, at vi nogle gange må ofre noget - og i yderste konsekvens os selv - for at nå vores mål. 

Gennem tekst, musik og kunst belyses emnet og der lægges op til analyse og debat.

Eleverne bliver bl.a. præsenteret for en håndfuld kunstværker og fotos. Hver elev skal vælge et af billederne til nærmere analyse. Der lægges op til kropslig/dramatisk fortolkning af billedet.

 

I et set-up inspireret af Mads & Monopolet skal eleverne diskutere nogle fiktive, men realistiske dilemmaer, der handler om at ofre noget eller nogen.

 

Målet er, at eleverne i mødet med de forskellige værker og aktiviteter tilegner sig en mere kva-lificeret og nuanceret forståelse af, hvad et offer kan være i forskellige sammenhænge. I særlig grad skal eleverne blive klogere på, hvordan kristendommens grundtanke om, at Gud/Jesus ofrede sig for at frelse mennesket, kan forstås i en nutidig kontekst.

OFFER

Best of