KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg  tlf 31 51 08 27

Forløb med Michael Kviums billeder

Med ryggen mod verden

Kunstneren MICHAEL KVIUM  kredser i sine malerier om den menneskelige eksistens og tilværelsens grundvilkår. Han portrætterer ofte sine figurer som nøgne, deforme, anonyme og androgyne. Skikkelser der trækker menneskets

vrangsider frem. På flere af Kviums værker kan man finde blindetegnet - en gul farveflade med 3 sorte prikker - der måske siger noget om eksistentiel

blindhed og om at gå vild i tilværelsen.

I projektet skal eleverne - ud fra en bevægelsesorienteret og billedanalytisk tilgang - arbejde sig ind i maleren Michael Kviums særlige tematisering

af det at vende ryggen til verden og til hinanden gennem de mange indkrogede menneskefigurer i Kviums billeder.

 

Der arbejdes med bevægelsesformerne bodystorm, tableauer og billeder i bevægelse.

Det rygvendte  og det indkrogede i Kviums billedunivers kobles undervejs i forløbet til begreberne synd og ondskab. Eleverne møder blandt andet Luthers definition af synd, som det at være indkroget i sig selv.

Projektet sigter mod at give en religionsfaglig, kunstnerisk og fysisk/bevægelsesorienteret forståelse af begreberne.

8. - 10. klassetrin

kristendomskundskab

fleksibelt op til 10 lektioner

fra december 2019

Tilmelding på KK44.dk inden 1. september