Om skam, skyld og nåde

God nok?

Hvis bedre er muligt, er godt ikke godt nok!

Tidens unge har konstant et loft af idealer over sig. De bombarderes med slogans som ”Never settle”, ”Add to your day” - og ”Enjoy”. Men idealer er netop kendetegnet ved at være uopnåelige, og der opstår problemer, når de unge rent faktisk forventer af sig selv, at de skal nå idealerne. De føler sig forkerte, de skjuler sig, de skammer sig – og med skammen kommer ofte

angsten.

GOD NOK?  beskæftiger sig med tre begreber, der er viklet ind i hinanden: Skam, skyld og nåde. Skyld hænger sammen med det, vi gør  forkert, mens skam derimod er en følelse af at være  forkert. Nåden er (ganske umoderne)

en hel og fuld accept af mennesket. Uden betingelser.

Eleverne stifter bekendtskab med begrebernes indbyrdes påvirkning gennem tekstlæsning, filmklip og fysiske øvelser. De kommer til at analysere tre korte tekstbidder fra Karl Ove Knausgaard selvbiografi Min Kamp, tre filmklip fra TV-serien Skam og tre bibeltekster. Analyserne laves i et spillignende set-up med timeglas, udsagnskort og et sæt spilleregler. Definitionskortene hentes på projektets hjemmeside, hvor der også findes undervisningsvejledning

og baggrundsmateriale.

Eleverne ser desuden 4 korte videointerviews om begrebet skam med

henholdsvis teolog Christian Hjortkjær (Silkeborg Højskole) og imam Naveed Baig.

Projektet kan afsluttes med et besøg af den lokale præst. Besøget er bygget op som et rollespil med cases. Rollespillet kan evt. bruges som kulturteknik i forbindelse med eksamen.

8. - 10. klasse

dansk og kristendomskundskab

6 - 8 lektioner

Tilmelding på KK44.dk inden 1. september

KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg. Preben 31510827 /pmh@kk44.dk ,  Laila 30914780 / leh@kk44.dk