Rasha-1250x1250.jpg

Man kan sagtens arbejde med projektet, uden at besøge udstillingen på Silkeborg Bad.

Alle fotos og fortællinger findes på hjemmesiden. 

Udstilling på KunstCentret Silkeborg Bad

100% fremmed?

100% Fremmed er en unik fotoudstilling med 300 personer, der alle er kommet til Danmark som flygtninge. Alle 300 optræder med et nærmest reklameæstetisk flot portrætbillede og en tekst, hvor personen reflekterer over

spørgsmålet:

Hvor mange % fremmed føler du dig?

Resultater er en perlerække af rørende, tankevækkende og overraskende små livsfortællinger.

100% fremmed?  skriver sig ind i danmarkshistorien som det første projekt, derindsamler personlige beretninger fra borgere,som statistisk repræsenterer de 161.000 flygtninge, der er kommet til landet siden 1956 fra ialt 29 forskellige lande.

I pressen bliver flygtninge ofte omtalt som stakler, ofre, eller som nogen der truer danskhedenog velfærden. Her får de deres egen stemme.

 

Mange af de portrætterede har boet i Danmark i mange år og har karriere, familie og nuancerede holdninger til det land, der nu er blevet deres.

Folkene bag udstillingen har udviklet undervisningsmateriale til fagene dansk, billedkunst og samfundsfag. Materialet kan downloades på projektets hjemmeside www.100pctfremmed.dk​

På hjemmesiden findes alle fotos og livsfortællinger også i et flot set-up, så I kan sagtens arbejde med forløbet, selvom I ikke har mulighed for at besøge udstillingen.

KK44 Skoletjenesten tilbyder et kristendomsfagligt undervisningsmateriale til udstillingen. Med udgangspunkt i udvalgte fotos/livsfortællinger sætter vi fokus på identitetsbegrebet.

Hvilke faktorer er med til at skabe vores identitet?

Hvad betyder det, når der er stor forskel på, hvordan vi ser os selv - vores selvidentitet - og hvordan andre ser på os?

Og hvilken rolle spiller religion i

identitetsdannelsen?

Forløbet lægger også op til, at eleverne selv skal lave en kort faktuel beskrivelse af de religioner, som de udvalgte flygtninge enten bekender sig

til eller er flygtet fra.

Udstillingen vises på KunstCentret Silkeborg Bad i perioden 12. okt. til 15. dec. Der er både mulighed for workshop på udstillingen eller for at få besøg af en af de portrætterede på jeres egen skole.

Disse besøg eller workshops skal bestilles ved at kontakte Kunstcenter Silkeborg Bad.

Her på siden gælder tilmeldingen kun det kristendomsfaglige UV-materiale.

Kristendomskundskab

3 - 4 lektioner + evt. besøg på udstillingen

Bestil rundvisning på www.silkeborgbad.dk

Bestil kristendomsfagligt UV-forløb på KK44.dk inden 14. august