Med

dilemma-brætspil og novelle af Kenneth Bøgh

GÅR DET HELE AD HELVEDE TIL?

Enkelte sæt tilbage
Et forløb og frygt og håb

Går det hele ad helvede til? Er der overhovedet nogen, der tør håbe på noget? Eller går det ligefrem bedre end nogensinde før? 

Spørgsmål som disse danner udgangspunkt for dette landsdækkende projekt, der zoomer ind på den frygt for fremtiden, der synes allestedsnærværende både i nyheder, film, litteratur og samfund. Dystopierne er over os, og de er både skræmmende og fascinerede. Men hvorfor fylder utopierne og håbet så lidt? 

Projektet inviterer til en refleksion over frygten og håbets betydning. Derfor går begrebsparret håb og frygt hånd i hånd i projektet, hvor eleverne skal arbejde med såvel dystopier og utopier som forestillinger om paradis og helvede i kristendom og islam. 

I projektet arbejder eleverne med: 

• Novelle af Kenneth Bøgh Andersen 

• Brætspil med etiske dilemmaer 

• Digitalt bibliotek med dystopier, utopier, helvede og paradisforestillinger før og nu 

• Kirkebesøg 

• Kreativt produkt om håb og frygt 

Projektet ønsker at give eleverne mulighed for at reflektere over, hvad de selv og andre unge egentlig håber på - for på den måde at bidrage til at opfylde folkeskolens paragraf om, at give eleverne tillid til egne muligheder(...) tage stilling og handle. Det kræver et håb eller en drøm at skabe forandringer. 

7. - 10. klasse 

Kristendomskundskab og dansk 

10 - 15 lektioner 

Fra den 15. september 2020 

KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg. Preben 31510827 /pmh@kk44.dk ,  Laila 30914780 / leh@kk44.dk