KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg  tlf 31 51 08 27

Dillemma-brætspil og novelle af Kenneth Bøgh Andersen

Går det hele ad helvede til?

Et forløb om frygt og håb

Går det hele ad helvede til?

Er der overhovedet nogen, der tør håbe på noget?

Eller går det ligefrem bedre end nogensinde før?

Spørgsmål som disse danner udgangspunkt for dette landsdækkende projekt, der zoomer ind på den frygt for fremtiden, der synes allestedsnærværende både i nyheder, film, litteratur og samfund. Dystopierne er over os, og de er både skræmmende og fascinerede, men hvorfor fylder utopierne og håbet så lidt?

Projektet inviterer til en refleksion over frygten og håbets betydning for den måde, mennesker lever deres liv på. Derfor går begrebsparret håb og frygt hånd i hånd i projektet, hvor eleverne skal arbejde med såvel dystopier og utopier som forestillinger om paradis og helvede i kristendom og islam - fortællinger der siger noget om, hvad mennesker har frygtet og håbet før og nu.

I projektet arbejder eleverne med:

  • Ny novelle af Kenneth Bøgh Andersen

  • Brætspil med etiske dilemmaer

  • Digitalt bibliotek med dystopier, utopier, helvede og paradisforestillinger         før og nu

  • Kirkebesøg

  • Kreativt produkt om håb og frygt

Projektet ønsker at give eleverne mulighed for at reflektere over, hvad de selv og andre unge egentlig håber på for på den måde at bidrage til at opfylde folkeskolens paragraf om at give eleverne tillid til egne muligheder (...) tage stilling og handle. Det kræver et håb eller en drøm at skabe forandringer.

 

Tilmeldte lærere modtager:

Novelle, brætspil, kirkebesøg, adgang til hjemmeside m. digitalt bibliotek

Projektet er udviklet af LANDSNETVÆRKET AF FOLKEKIRKELIGE SKOLETJENESTER.

 7. - 10. klasse

kristendomskundskab, dansk

op til 15 lektioner - kan varieres.

fra september 2019

Tilmelding på KK44.dk inden 1. september