KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg  tlf 31 51 08 27

8.-10. klasse

Kristendomskundskab, dansk

4-6 lektioner plus besøg på KunstCentret Silkeborg Bad

 

 

 

Tilmelding på KK44.dk inden 14. august

Nogle forskere mener, at det første kunstobjekt, der nogensinde er skabt, er et kranium, som var dækket med ler. Var dette mon det første oprør mod døden? Eller forsøg på at omgøre det ene, der ikke kan gøres om? Eller tro på, at det ville blive levende igen?

 

Udstillingen Beyond the Body på KunstCentret Silkeborg Bad tager os ind i det ukendte. Før, under og efter døden. En række yngre kunstnere fra Tyskland, Holland, Belgien og Brasilien sætter i værker og installationer fokus på døden. Her undersøger de, på forskellig vis, det, som er så vanskeligt at begribe. 

Som klasse får I en kunstfaglig rundvisning, hvor I bliver guidet ind i udvalgte billeder, og vi har forberedt en række opgaver, der aktiverer eleverne og sætter dem i gang med at reflektere over udstillingens tema i fællesskab.  

 

 

I undervisningen hjemme i klassen kommer eleverne til at at diskutere forskellige tanker om døden og livet efter døden i forskellige religioner. 

 

Inspirationshæftet Dødens ABC (se side 22), der er et patchwork af forskellige kulturhistoriske, videnskabelige, litterære, religiøse og filosofiske tekster om døden, udleveres i klassesæt.

 

Der er også mulighed for at knytte dette undervisningsmateriale sammen med et sanseligt kirkegårdsbesøg, udviklet af KK44 Skoletjene-sten med inspiration fra sensorisk teater og filosofi med unge (se også side 22).

 

Kursus på KunstCentret Silkeborg Bad

11. september kl 15 - 16.30

Beyond the Body

Udstilling på KunstCentret Silkeborg Bad

IKKE FLERE PLADSER, desværre!