KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg  tlf 31 51 08 27

Lys i november

Allehelgen

LYS OG MØRKE Med udgangspunkt i traditionen og historien bag AlleHelgensdag har dette projekt fokus på kirkens og kristendommens ritualer omkring død og begravelse. Vi ser på forskelle og ligheder mellem Halloween og AlleHelgen. Samtidig arbejdes der med en livsfilosofisk vinkel på menneskers evne til at lyse for hinanden. 

 

I tilknytning til dette undervisningsmateriale har KK44 Skoletjenesten lavet en aftale med lys-

kunstner Helle Bull Sarning om at lave workshops, hvor børnene kreerer hver deres unikke lanterner af rispapir og pilegrene. 

Pga. begrænset økonomi kan vi kun tilbyde gratis workshopdag til fire klasser. 

 

I kan derfor overveje en løsning, hvor den lærer der deltager i workshoppen, efterfølgende selv laver lanterneworkshop med andre klasser - fx de andre klasser på årgangen. 

Workshoppen afvikles i uge 40 enten på egen skole eller i sognegården, alt efter hvor der er bedst egnede lokaler. En workshopdag tager 7 lektioner, og det skal være den samme lærer, der er med hele dagen.

 

Som afslutning på projektet inviteres børnene og deres forældre omkring d. 1. nov. til afslutning i den lokale kirke i tiden omkring AlleHelgen. 

 

Her vil børnene bære deres lanterner frem, så de kan lyse op i novembermørket.  Musik og fortælling om lys vil samle trådene fra arbejdet i klasserne.

4.-6. klasse

Kristendomskundskab, billedkunst

 

4-6 lektioner + skoledag med lanterneworkshop + aftenbesøg i jeres lokale kirke 

 

Fra september - evt. workshop i uge 40

 

 

Tilmelding på KK44.dk inden 1. september