Skærmbillede 2019-02-05 kl. 12.00.58-kop

6 forskellige tegnefilm

SORG OG LIVSMOD

- når de mindste rammes af sorg

Hvert år rammes et stort antal børn af pludselig sorg, fordi de mister en af deres nærmeste, eller fordi der er opbrud i deres familie pga. fx skilsmisse. Andre udsættes for omsorgssvigt og lever i sorglignende tilstande pga. forældres misbrug, manglende tilstedeværelse/nærvær, kroniske sygdomme eller fattigdom.

 

Som sorgramt har man typisk en oplevelse af at blive isoleret bag en mur af tavshed, fordi omgivelserne er usikre på, hvordan de skal håndtere situationen.

 

I kan arbejde med en eller flere af i alt seks fabel-tegne- film om ovenstående emner fra Tiny-film, der gennem årene har produceret en lang række tegnefilm til DR.

I filmene sættes der i børnehøjde fokus på, hvad sorg er; hvornår den kan ramme én; og hvordan den kan håndteres af såvel omgivelserne som af den sorgramte selv.

 

I bred forstand er der tale om et forsøg på at øge elevernes handlekompetence i deres indbyrdes relationer og i forhold til de voksne omkring dem.

INDSKOLING

1. - 3. klasse

Kristendomskundskab og dansk

Fra 4 lektioner + kirkebesøg

Fra oktober

Tilmelding til KK44.dk inden 1. september