KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg  tlf 31 51 08 27

7.-10. klasse

 

Samfundsfag, 

historie og kristendomskundskab

5 lektioner

Fra februar 2019

 

Tilmelding på KK44.dk inden 1. september

FRIHED? I dette projekt skal eleverne arbejde med de dilemmaer, som religionsfriheden af­føder i et flerkulturelt samfund. 

Hvad er reli­gionsfrihed?

 Hvad vil det sige, at et samfund er sekulært? Hvilke love og konventioner gælder for religionsfriheden? 

Hvordan kan religiøse og ikke-religiøse leve i et fælles samfund, og hvilke love er styrende for denne sameksistens?

 

Sidste år besøgte FN’s rapportør for religionsfrihed for første gang Danmark og udfærdigede en rapport om religionsfrihedens tilstand. I det aktuelle projekt inviteres eleverne af FN’s nye rapportør til på lignende vis at rejse rundt i verden for at tage temperaturen på religionsfriheden og rapportere til FN’s sikkerhedsråd. Det sker på en IT-platform udviklet specielt til forløbet, hvor der vekselvirkes mellem arbejdet ved computeren og gruppedrøftelser om etiske dilemmaer samt fælles opsamlinger i klassen.

 

Desuden hører der til materialet en oversigt over verdens væsentligste religioner, deres ud­bredelse, skrifter, grunddogmer og fraktioner.

 

Som afslutning på forløbet skal eleverne med afsæt i en drøftelse af religions betydning give deres bud på, hvad der skal til for at skabe fredelig sameksistens mellem folk med forskellige religiøs baggrund.

 

Ud over formidlingen af faglig viden og forståelse er det projektets formål at bidrage til at opfylde et af folkeskolelovens dannelsesmæssige formål, at forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre - præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Religionsfrihed

Om forsoning & håb