KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg  tlf 31 51 08 27

Et forløb med faglige kropslige aktiviteter

Hvor går grænsen? 

 Hvilke grænser møder vi? Hvad sker der, når

vi sætter eller overskrider dem? Gennem en

række kropslige øvelser undersøges forskellige

former for grænser. Hvad er dit, og hvad er

mit? Er der grænser for, hvor tæt på andre må

komme? Derved erhverver eleverne sig nogle

erfaringer med grænsebegrebet i relation til alt

fra smårapserier af fx hinandens viskelæder over

det at have råderetten over sit eget værelse til

nødvendigheden af at kunne sige fra, når man

føler sig krænket eller intimideret.

I relation til de fysiske øvelser lægges der via

billeder og fortællinger op til små filosoferende

samtaler: Hvorfor man ikke må stjæle? Hvorfor

ejendomsretten er ukrænkelig? Og hvad det vil

sige at have en personlig grænse?

Under et tilhørende kirkebesøg arbejder eleverne

ud fra en genfortælling af historien om

den brændende tornebusk med Bibelens syn på

grænser mennesker imellem og imellem Gud og

mennesker. Eleverne får tillige en gennemgang

af kirkens rum og opbygning for også at arbejde

med synlige og usynlige grænser. Er der usynlige

grænser i kirken? Eller må alle gå, hvor de vil?

 1. - 3. klasse

kristendomskundskab, idræt, billedkunst

op til 10 - 12 lektioner

fra december 2019

Tilmelding på KK44.dk inden 1. september