KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg  tlf 31 51 08 27

Når de mindste mister

Sorg og livsmod

 Hvert år rammes et stort antal børn af sorg.

Det kan enten skyldes, at de mister en af deres

nærmeste; at en i familien rammes af alvorlig

sygdom; at der er opbrud i deres familie pga. fx

skilsmisse, eller at en eller flere af de voksne i

deres nærmeste familie er tynget af misbrug af

den ene eller den anden art.

Sorg & livsmod er et undervisningsprojekt, der

forsøger at klæde eleverne på til at forstå børn

i sorg og give eleverne handlemuligheder til

at komme den sørgende i møde. Projektet er

ikke tænkt som et led i en sorgbearbejdelse.

Samtalen sker med afsæt i to små nyproducerede

fabel-tegnefilm: Maja har mistet sin far

 og Da Williams far og mor blev skilt . Gennem

disse sættes i børnehøjde fokus på, hvad sorg

er. Hvornår rammer den? Hvordan føles det?

Og hvordan kan den håndteres af såvel omgivelserne

som af den sorgramte selv? Filmene

rammer fint den svære balance, hvor sorgens

komplicerede følelser nuanceres og tages

alvorligt, uden det bliver for tungt og ubærligt.

På besøget i den lokale kirke skal eleverne arbejde

med begreberne sorg, håb og trøst.

Som afslutning på projektet laver eleverne

en skriveøvelse eller et lille teaterstykke om,

hvordan hovedpersonerne i de to små tegnefilm

har det året efter, sorgen ramte dem.

I modtager et UV-vejledning, log-in til hjemmesiden

med film, vendespil og plakat.

INDSKOLING

 1. - 3. klasse

kristendomskundskab

op til 8 - 10 lektioner

fra september

Tilmelding på KK44.dk inden 1. september