KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg  tlf 31 51 08 27

Teater i Gødvad kirke
med teater CARTE BLANCHE

Magten og æren

MAGTEN & ÆREN er temaet for årets festival for kultur og kristendom,

KK44. Som åbning for festivalen og som særligt tilbud til udskolingsklasser i

Silkeborg kommune har KK44 i samarbejde med egnsteatret Carte Blanche

skabt en performance-forestilling for unge og voksne. Forestillingen har fået

titlen I al evighed. Det er en nyskabende, intim og tankevækkende iscenesættelse af temaerne magt og ære.

 

Forestillingen finder sted i Gødvad kirkes gamle middelalderrum. I forestillingen skabes der en række møder mellem spillere og publikum i form af filosofiske samtaler, oplevelser og spil.

 

Carte Blanches poetiske og sensoriske værktøjer giver publikum mulighed for at skabe deres egne personlige betragtninger over og forståelse af, hvordan begreberne magt og ære er med til at danne os som individer og samfund.

 

De to begreber findes i den to tusind år gamle kristne bøn Fadervor, men er samtidig yderst aktuelle - både i det politiske og i vores personlige liv, for:

• hvem har egentligt magten her i verden?

• findes der noget, der er mere magtfuldt end mennesket?

• hvad er magt egentligt, og findes der flere former for magt?

• handler ære om pomp og pragt, selvrespekt eller noget helt tredje?

• hvordan handler man ærefuldt i en verden med magtmisbrug og

undertrykkelse?

De samme spørgsmål tages op i undervisningsmaterialet Magten og æren, der får eleverne til at tage livtag med de to begreber magt og ære i vores verden.Hvordan er det? Burde det være anderledes?

Der læses centrale tekster og arbejdes med øvelser, der er i slægt med Carte Blanches tilgang til læring og undren.

En del af projektet er deltagelse i det efterfølgende lærerkursus d. 14. nov, der skal forankre den metodiske tilgang.

Kistendomskundskab

3 - 6 lektioner + teaterforestilling

forestilling torsdag eller fredag i uge 43

til tilbuddet knytter sig et lærerkursus

Tilmelding på KK44.dk inden 1. september