KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg  tlf 31 51 08 27

Om hændernes sprog og betydning

Håndtegn

 KOMMUNIKATION & SYMBOLIK Hvordan

bruger vi hænderne, når vi kommunikerer med

andre mennesker? Projektetet Håndtegn handler

om hånden som symbol, og om hvordan

den bliver brugt til at udtrykke forskellige ting i

religion, kultur og kunst. Eleverne skal selv lege

med hænderne, tale med hinanden uden ord,

og de skal have viden om, hvordan håndtegn

bruges i forskellige religioner og i hverdagen.

Eleverne undersøger hinandens håndtryk

gennem dans og dramaøvelser. De fordyber sig

i hånden som gudssymbol i udvalgte billeder og

reflekterer over Løgstrups pointe om, at vi som

mennesker altid holder noget af den andens

liv i vores hænder. De snuser til tegnsprog og

finder selv på håndtegn for centrale kristne

grundbegreber.

Forløbet lægger op til et kirkebesøg, hvor eleverne

viser præsten de håndtegn, de selv har opfundet

til de seks begreber skabelse, kærlighed,

synd, tilgivelse, frelse og Guds rige. Præsten

viser til gengæld de håndtegn, der indgår i en

gudstjeneste.

Det er projektets formål, at eleverne kommer

omkring håndens symbolik på tværs af religioner

og får en forståelse af håndsprogets hverdagslige

retorik, etik og ritualisering.

Hver elev afslutter forløbet med at fremstille

en håndbog over håndens religiøse og profane

betydninger.

 4. - 6. klasse

kristendomskundskab, bevægelse

5 - 6 lektioner

fra september 2019

Tilmelding på KK44.dk inden 1. september