KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg  tlf 31 51 08 27

4.-6. klasse

Kristendomskundskab, bevægelse

5-6 lektioner + evt. workshop med danser

Fra september 2018

 

 

 

Tilmelding på KK44.dk inden 1. september

KOMMUNIKATION & SYMBOLIK Hvordan bruger vi hænderne, når vi kommunikerer med andre mennesker? Projektetet Håndtegn hand-ler om hånden som symbol, og om hvordan den bliver brugt til at udtrykke forskellige ting i religion, kultur og kunst. Eleverne skal selv lege med hænderne, tale med hinanden uden ord, og de skal have viden om, hvordan håndtegn bruges i forskellige religioner og i hverdagen. 

 

Eleverne undersøger hinandens håndtryk gennem dans og dramaøvelser.  De fordyber sig i hånden som gudssymbol i udvalgte billeder og reflekterer over Løgstrups pointe om, at vi som mennesker altid holder noget af den andens liv i vores hænder. De snuser til tegnsprog og finder selv på håndtegn for centrale kristne grundbegreber. 

 

Forløbet lægger op til et kirkebesøg, hvor eleverne viser præsten de håndtegn, de selv har opfundet til de 6 begreber skabelse, kærlighed, synd, tilgivelse, frelse og Guds rige. Præsten viser til gengæld de håndtegn, der indgår i en gudstjeneste.

 

Nogle af klasserne får mulighed for en 3 lektioners workshop med en hip-hop-danser. Eleverne skal bl.a. lave bevægelsesforløb med udgangs-punkt i kunstværker, hvor hændernes symbolik er i centrum.

 

Det er projektets formål, at eleverne kommer omkring håndens symbolik på tværs af religioner og får en forståelse af håndsprogets hverdagslige retorik, etik og ritualisering. Hver elev afslutter forløbet med at fremstille en håndbog over håndens religiøse og profane betydninger. 

Håndtegn

Evt. med danseworkshop