FRISTELSER FARER OG FALDRUBER

Lukket for tilmeldinger
- på rejse gennem Odysséen og Bibelen

Farlige havuhyrer, skønne troldkvinder og kykloper hører til de ting, Odysseus kæmper med og fristes af. Jesus fristes ultimativt af djævelen i ørkenen, og fristelse opfattes i kristendommen som en uundgåelig del af menneskelivet. Fortællingen om Odysseus’ hjemfærd efter krigen i Troja hører sammen med Bibelen til blandt hovedværkerne i europæisk kultur. Begge værker har præget vores forestillinger om det gode liv – herunder hvad man bør og ikke bør lade sig friste af.

Med afsæt i videoklip fra Det lille Turneteaters forestilling om Odysseus og en oplæsning af fortællingen skal eleverne arbejde med forskellige fristelser og deres konsekvenser, som de kommer til udtryk i Odysseen og et udvalg af bibelske fortællinger.

Afslutningsvist lægges der op til, at eleverne bygger bro til fristelser og faldgruber i deres egen nutid bl.a. gennem arbejde med nyere litteratur og dramaøvelser.

Formålet er, at eleverne erhverver sig en grundig indsigt i fristelsestemaet og de tilhørende etiske overvejelser samt får et godt kendskab til de to hovedværker.

Hver elev får et hæfte med udvalg af fortællinger fra både Odysseen og Bibelen samt præsentation af guderne, opgaver m.m. Niels Roland har illustreret hæftet med masser af gode og fantasifulde tegninger.

Desuden modtager I undervisningsvejledning og adgang til projektets hjemmeside.

5. - 6. klasse

Kristendomskundskab, dansk

Op til 10 lektioner

Fra 15. september 2020

Tilmelding til kk44.dk inden 

1. september

KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg. Preben 31510827 /pmh@kk44.dk ,  Laila 30914780 / leh@kk44.dk