KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg  tlf 31 51 08 27

Teater er afviklet. Men UV-materialet kan stadig bestilles

På rejse gennem Odysséen og Bibelen

Fristelser,farer og faldgruber

Med dette projekt kan du Introducere dine elever for to af hovedværkerne i europæisk kultur, Odysséen og Bibelen. Begge har præget forestillingerne om det gode liv - herunder hvad man bør gøre i livet og hvad man skal holde fingrene fra.

 

Et af de centrale temaer i fortællingen om Odysseus er de mange fristelser, som man møder gennem livet og håndteringen heraf. På samme måde er fristelsernes dilemma centrum i en lang række af Bibelens fortællinger.

Med afsæt i Det lille Turneteaters forestilling om Odysseus og en oplæsning af fortællingen skal eleverne arbejde med forskellige fristelser og deres konsekvenser, som de kommer til udtryk og håndteres i Odysseen og et udvalg af bibelske fortællinger. Teatret kommer ud på udvalgte skoler i uge 36

link til beskrivelse af forestillingen

Afslutningsvist lægges der op til, at eleverne bygger bro til fristelser og faldgruber i deres egen nutid bl.a. gennem arbejde med nyere litteratur og dramaøvelser.

Formålet er, at eleverne erhverver sig en grundig indsigt i fristelsestemaet og de etiske overvejelser i håndteringen heraf samt får et godt kendskab til de to hovedværker – herunder græsk mytologi og kristendom. 

OBS: Til de klasser der ikke er så heldig at få tilbudt teaterforestilling, er der på projektets hjemmeside videoklip fra centrale passager i forestillingen

Tilmeldte lærere modtager.

  • lærervejledning med baggrundstof og elevaktiviteter

  • adgang til hjemmeside med oplæsninger m.m.

  • klassesæt af elevhæfter med illustrerede fortællinger fra Odysseen og Bibelen

4. - 6. klasse

materiale til: kristendomskundskab, dansk, historie, billedkunst

6 - 12 lektioner

Teater i uge 36