Alle AQUA besøg er afsat.

Men vi sender gerne UV-materiale. Mange af aktiviteterne kan laves på egen skole

FNs verdensmål i børnehøjde

Træet

 I løbet af de næste år vil KK44 Skoletjenesten udvikle en håndfuld undervisningstilbud om temaernei FNs Verdensmål for bæredygtighed.

Træet er et tværfagligt forløb, som vi har udviklet i samarbejde med Naturfagscenter AQUA. Her møder eleverne mytologiske træer som Ask Ygdrasil, Kundskabens træ og de levende trævogtere Enterne fra Ringenes Herre. Der er fokus på Bibelens skabelsesberetning, hvor mennesket fik til

opgave at herske over og værne om naturen. Noget tyder på, at vi har glemt det sidste…

Naturfagligt er der fokus på CO2 kredsløbet og den nøglerolle som træer og skove spiller her. Træer optager og binder CO2, men drivhusgassen frigøres igen, når træet rådner eller afbrændes.

I forhold til Verdensmålene er det især mål nr. 7 om bæredygtig energi og mål nr. 13 om klima, der

arbejdes med.

Kernen i undervisningsforløbet er en fagdag på naturfagscenter AQUA med bl.a. følgende indhold:

• Plante et lille egetræ i skoven

• Få et spiret agern med hjem til pasning

• Løb med fortælling og dilemmaopgaver

• Bål-eksperimenter om effektiv energiudnyttelse

• Klimavenlig mad: larve-kompot

4. - 6. klasse

kristendomskundskab og natur/teknik

2 - 3 lektioner pr. fag

temadag på AQUA i uge 14

Tilmelding på KK44.dk inden 1. september

KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg. Preben 31510827 /pmh@kk44.dk ,  Laila 30914780 / leh@kk44.dk