KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg  tlf 31 51 08 27

Kirkegårdsvandring

Den sidste have

 På kirkegården ligger de døde. Og på kirkegården

kommer de levende. Når de levende

besøger de døde, så lever minderne, så husker

man på alt det, de døde betød. Og måske bliver

de levende lidt bedre til at leve med, at den, han

eller hun elskede, nu er død.

Vi kalder kirkegården for den sidste have, fordi

det er en have og den dødes sidste hvilested,

men også fordi den skal være så dejlig og fredfyldt,

at den kan minde en om paradis. Der skal

være træer og blomster og fugle, der synger.

For vi håber, at sådan er det for de døde. Og

måske skønheden også trøster os lidt.

Til dette projekt skal eleverne arbejde med

døden og de ritualer og sange vi har til at håndtere

vores livsvilkår; at vi skal dø.

Hvordan sætter man ord på sorg? Hvordan

lyder begravelsesritualet i kirken? Hvad synger

vi? Og hvad skriver vi på vores gravsten?

Der er bidder af en fortælling om paradis af Kim

Fupz Aakeson, billede af Anna Ancher, sang

af Eric Clapton, salmen Se, nu stiger solen og

meget andet. Derudover skal I på besøg i den

lokale kirke og tale om døden, ritualer, kærlighed

og sorg. I skal også besøge kirkegården

og høre begravelseskultur og ritualer.

 4. - 6. klasse

kristendomskundskab og dansk

kirkegårdsbesøget kan ligge hele året efter

aftale med jeres lokale præst

Tilmelding på KK44.dk inden 1. september