B_Grevens Fejde med titel_Foto Emilia Th

GREVENS FEJDE

 - reformation og magtkamp som bordrollespil

Grevens Fejde er en fantastisk historie. Fuld af lumske konger, grådige biskopper, fromme præster, brutale landsknægte og modige oprørere. Det er også historien om, hvordan Danmark for 500 år siden fik en ny slags kirke - en luthersk i stedet for en katolsk. Både i historie og kristendomskundskab er reformationen et uomgængeligt emne.

 

Forløbet er opbygget som to såkaldte bordrollespil.  Eleverne skal her spille rollerne som forskellige historiske personer der deltager i to fredsforhandlingsmøder.(Skipper Klement, Hans Tausen, Prins Christian, Stygge Krumpen m.fl.)

 

Hver elev skal forberede sig på at spille rollen ved at læse en rollebeskrivelse og forskellige faglige artikler (historie og kristendomskundskab). På mødet skal deltagerne gøre rede for, hvordan de opfatter konflikten, og forsøge at finde en fredelig løsning. Spillet styres med et sæt hændelseskort. Som lærer behøver man derfor ikke særlig kompetencer som ”spilmaster”.

 

Målet er, at eleverne på en spændende og engagerende måde får indsigt i nogle af de komplicerede - men fagligt relevante - temaer, der var på spil i denne konflikt:

  • Magtspillet mellem bl.a. kongen og adlen

  • Stændersamfundets opdeling i bonde, borger, adel, kirke og konge

  • Konflikten mellem den katolske kirke og den nye lutherske bevægelse

  • Sammenhængen mellem religion og politik

 

Udvalgte klasser får desuden mulighed for at opleve teaterforestillingen Sigurd Skallesmækker i Grevens Fejde. En hæsblæsende, crazy og musikalsk fortælletime. Stykket spiller på udvalgte skoler i uge 35.

OBS: Teater er afviklet, men kan kan stadig arbejde med rollespillet.

MELLEMTRIN

6. klasse

Kristendomskundskab og historie

6 - 10 lektioner +  teaterstykke

Fra august - teater i uge 35

OBS: Tilmelding til inden 14. juni 2021