Rundvisning
Museum
Jorn

JORN & OPRØRET

Tilmelding stadig muligt
Jesus og Jorn som provokatører

Temaet for undervisningsprojektet er OPRØR. Jorn var en oprører. Han ville provokere og have folk op af stolene. Det gjorde han blandt andet ved at overmale gamle billeder i de såkaldte modifikationer. Derved fik han sagt at noget nyt var i gære. Men han bekræftede samtidig, at man altid har en forbindelse til det, man gør op mod. 

Bibelens Jesusskikkelse gjorde også oprør mod normer og magthavere hvilke betød, at han til sidst blev udhængt og dræbt. Kirken og kristendommen blev senere selv en autoritet, men det hele startede med et oprør. Kristendommen inspirerer også i dag mennesker til at gøre oprør, fx i Sydamerikas befrielsesteologi eller i kampen mod fattigdom og overforbrug. 

Med afsæt i Jorns og Jesus´ oprør, udfordrer vi eleverne til at diskutere, hvad der bør gøres oprør mod i 2021. 

Forløbet inkluderer et besøg med omviser på Museum Jorn med fokus på Jorn som oprører og provokatør. 

I det afsluttende billedkunstforløb skal eleverne lave deres egne modifikationer af et motiv, der repræsenterer noget, de mener kunne trænge til en justering eller en kritisk kommentar. Billedkunstfaglig vejledning medfølger. 

Forløbet er udarbejdet i samarbejde med Museum Jorn. 

4. - 5. klasse 

Kristendomskundskab og billedkunst 

4 lektioner pr. fag + besøg på Museum Jorn 

Marts til juni 2021 

Tilmelding til kk44.dk inden 1. november

KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg. Preben 31510827 /pmh@kk44.dk ,  Laila 30914780 / leh@kk44.dk