ESCAPEROOM

Lukket for tilmelding
På sporet af den kristne kulturarv

Danmark har været præget af kristendommen i mere 1000 år. Det har sat sine spor i kulturen - både synlige og mindre synlige. Men hvad har kristendommen egentlig betydet for dansk kultur og samfund både i en historisk og i en nutidig kontekst? Dette er omdrejningspunktet for dette projekt. 

Eleverne kender nok en del af de synlige spor så som kirker, Jellingstenen med Jesus på indersiden af det danske pas og juleafslutning i kirken. Mange af de mindre synlige spor kender eleverne også til fra deres hverdag, men de tænker nok ikke umiddelbart, at de har en forbindelse til kristendommen. 

Spor fra den kristen kulturarv undersøges i projektet med udgangspunkt i temaerne:

• Omsorg

• Skole

• Musik

Metodikken i projektet er inspireret af de populære ”Escape rooms”. I det indledende kirkebesøg udfordres eleverne med gåder, koder, skjulte meddelelser og hængelåse der skal åbnes med nøgle eller talkode. Hjemme i klassen arbejdes der videre på projektets hjemmeside, der er opbygget som 3 virtuelle rum. Her skal eleverne finde opgaver og fakta om de spor, som kristendommen har afsat.

4. - 6. klasse

Kristendomskundskab og historie

Indledende kirkebesøg + 6 lektioner

Uge 15-18, 2021

Tilmelding til kk44.dk inden 

1. september

KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg. Preben 31510827 /pmh@kk44.dk ,  Laila 30914780 / leh@kk44.dk