Jødedom & kristendom

Pesach & påske

HVORFOR og hvordan? Den jødiske pesach og den kristne påske tager udgangs-punkt i to forskellige fortællinger, men der er alligevel nogle lighedstræk. Ikke mindst fordi Jesus fejrede pesach med sine disciple i Jerusalem. Derfor begynder projektet i Jerusalem, så eleverne får kendskab til byens store betydning for både jøder, kristne og muslimer.

 

Gennem små film fortæller børn til børn om, hvordan de fejrer højtiderne pesach og påske, og hvad de betyder.

 

Herefter skal eleverne arbejde med henholds-vis den kristne påske og den jødiske pesach med mulighed for et udblik til den muslimske offerfest. 

Hvilke fortællinger ligger bag højtiderne? Hvorfor er de vigtige? Og hvordan fejres de religiøst og kulturelt?

 

Som afslutning på projektet skal eleverne med inspiration fra det jødiske sederfad “sætte mad til” den kristne påskefortælling.

3.-4. klasse

Kristendomskundskab og dansk

8-10 lektioner

marts - maj 2019

 

 

Tilmelding på KK44.dk inden 1. september

KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg. Preben 31510827 /pmh@kk44.dk ,  Laila 30914780 / leh@kk44.dk