KK44 Skoletjenesten. Rådhusgade 2b 2 tv. 8600 Silkeborg  tlf 31 51 08 27

Religionernes dag

Hvad er kultur? Hvad er religion? Og hvordan forholder de to fænomener sig til hinanden? Skaber religion kultur eller er religion tværtimod et kulturelt udtryk? Eller er forholdet snarere dialektisk?

 

Hvor mange religioner kan en kultur rumme uden at miste konturerne af sig selv som kultur, og hvor mange kulturelle udtryk skal en religion manifestere sig i uden at miste konturerne af sig selv som religion?

 

Det er nogle af de spørgsmål, der belyses på næste års udgave af Religionernes Dag. 

 

KK44 har købt 10 pladser til religionernes dag, som vi synes er et fagligt relevant tilbud, som er en god forberedelse til til vores projekter om kulturmøder og religionsfrihed. 

 

En række oplæg og plads i programmet til drøftelse giver et indblik i hvor vores tid står i forhold til spørgsmålet om religion. 

 

 

 

Program for Religionernes Dag

 

 

Religion og kultur i et evolutionært perspektiv professor Anders Klostergaard Petersen (AU)

 

Kultur og religion på mellemtrinnet 

lærer Anne Rosenskjold, 

Religionslærerforeningen

 

Religion og vold 

lektor Jørn Borup (AU)

 

Hvad er kulturreligiøsitet ? 

lektor Lars Ahlin (AU)

 

Kultur og religion i overbygningen 

lærer Janne Skovbjerg og lærer/cand.mag. Astrid Marie Møller Danielsen, 

Religionslærerforeningen

 

Kulturkristendom: Hvilken plads har kristendommen i dansk kultur? 

centerleder Marie Vejrup Nielsen (AU)

IKKE FLERE PLADSER, desværre!